Studie Geneeskunde / onderwijs

Informatie over onze onderwijsactiviteiten

De afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten draagt bij aan de studie Geneeskunde aan het Erasmus MC. Het onderwijs van de studenten Geneeskunde vindt met name plaats in het tweedejaars thema ‘Infectie- en Immuunziekten’ van het curriculum Erasmusarts 2007.

 

Alle stafleden en arts-assistenten (zowel Medische Microbiologie als Interne Geneeskunde – Infectieziekten) participeren in het onderwijs, dat wordt vormgegeven middels introductie- en hoorcolleges, patiëntendemonstraties, vaardigheidsonderwijs, zelfstudieopdrachten, minisymposia en begeleiding in het kader van keuzeonderwijs en -onderzoek. De unit Infectiepreventie verzorgt aanvullend lessen 'Infectiepreventie' in het 2e en 5e jaar van de opleiding.

Aansluitend op het onderwijs aan studenten Geneeskunde participeert de afdeling in Open Dagen, proefstuderen en voorlichtingsbijeenkomsten voor 5e en 6e jaars VWO-leerlingen. Tevens participeert men in projecten zoals het Erasmus Honours Programme (een interdisciplinair programma voor ambitieuze, talentvolle bachelorstudenten) en een Masters-of-Science opleiding binnen de Onderzoeksschool Molecular Medicine (zie www.molmed.nl ).