... / ... / Onderwijs en opleiding / Opleidings- en voorlichtingsactiviteiten

Opleidings- en voorlichtingsactiviteiten

praktijkstages, Onderzoeksschool Molecular Medicine, opleiding tot specialist, symposia

VERKEERDE OPMAAK!!!

Naast het reguliere onderwijs aan studenten Geneeskunde is een belangrijke taak van de afdeling het opleiden van jonge mensen voor onderwijs-, patiëntenzorg- en onderzoekstaken over de gehele breedte van het vakgebied. Zo maakt de afdeling praktijkstages mogelijk voor HLO en MLO stagiairs, is de afdeling actief binnen de Onderzoeksschool Molecular Medicine (voor meer informatie omtrent deze Postgraduate School zie www.molmed.nl) en faciliteert de afdeling opleidingsplaatsen voor hygiënisten, artsen-microbioloog i.o., internisten-infectioloog i.o. en andere medisch specialistische opleidingen.

 

Tot slot worden er diverse algemene voorlichtingsactiviteiten ontplooid door de afdeling, zoals het aanbieden van cursussen aan Erasmus MC medewerkers (o.a. een introductie Infectiepreventie en klinische lessen door de unit Infectiepreventie), het (mede)organiseren van externe seminars en symposia en het houden van voordrachten tijdens bijeenkomsten die al dan niet door de afdeling georganiseerd worden