Nieuws

Nieuwsitems en recente ontwikkelingen

 

Miljoenen voor Microbiologie

De EU heeft in mei een bijzonder hoge subsidie toegekend aan de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, voor drie aan elkaar gerelateerde onderzoeksprojecten.

antibioticaResistentie
Wetenschappers van de onderzoeksgroep Antimicrobiële Resistentie dr. John Hays, dr. Wil Goessens en dr. Irma Bakker-Woudenberg hebben samen drie KP 7 Health projecten in de wacht gesleept.

Zeldzaam
Met de projecten is veel geld gemoeid: bijna drie miljoen euro. “Dat is een zeldzaam hoog bedrag. Ook het binnenhalen van drie subsidies in één maand is speciaal”, aldus Hays, die twee van de drie onderzoeksprojecten coördineert.

Nuttig
De projecten hebben als doel om resistentie van bacteriën tegen antibiotica te bestrijden. Antibiotica worden steeds minder goed inzetbaar doordat bacteriën er minder gevoelig voor worden. De onderzoekers gaan onder andere nieuw te ontwikkelen antibiotica testen. De uitkomsten zullen niet alleen voor de wetenschap nuttig zijn, maar uiteindelijk ook direct toepasbaar op de patiënt, hopen de onderzoekers.

Inhalator
Een van de projecten gaat bijvoorbeeld over een nieuwe manier van antibioticatoediening: via nanodeeltjes. Dat zijn minuscule deeltjes waaraan antibiotica gekoppeld worden. Als een patiënt een longinfectie heeft, zouden deze deeltjes ingeademd kunnen worden via een inhalator. De antibiotica komen dan alleen op de plaats waar ze nodig zijn.


gepubliceerd: 19 juni 2013

-------------------------

Behandelen met antibiotica moet effectiever

De Europese Unie heeft € 6 miljoen subsidie verleend aan een internationaal project tegen antibiotica-resistentie. Het project wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC.

geldprijsEffectiviteit
Het doel van TAILORED-Treatment is om behandelingen met antibiotica effectiever te maken. “Verder moeten de bijwerkingen ervan minder worden en proberen we antibiotica-resistentie bij patiënten in ziekenhuizen tegen te gaan”, zegt projectcoördinator dr. John Hays van de afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten (MMIZ).

Bijwerkingen
Hays: "De laatste zeventig jaar was antibiotica een belangrijk wapen tegen infectieziekten. Maar tegenwoordig is het ‘t meest misbruikte medicijn ter wereld. Het willekeurig gebruik van antibiotica kan leiden tot de ontwikkeling van ongevoelige bacteriën en ook tot onnodige bijwerkingen.”

Op maat
De deelnemende wetenschappers werken onder meer vanuit Rotterdam, Utrecht, Gothenburg, San Sebastian en Jeruzalem. Zij willen een methode ontwikkelen die artsen helpt om antibiotica op maat voor te schrijven aan individuele patiënten. Hays: “Die kan helpen om de antibiotica-resistentie en onnodige bijwerkingen te verminderen.”

gepubliceerd: 2 december 2013

-------------------------

Bacteriofagen

In de afgelopen maanden is er in de Nederlandse media veel aandacht geweest voor bacteriofagen in de behandeling van infecties door (resistente) bacteriën. Deze media-aandacht heeft bij zowel patiënten als zorgverleners veel vragen opgeroepen over de mogelijkheden van de behandeling van bacteriële infecties met bacteriofagen in Nederland.

Op dit moment zijn er echter geen goede onderzoeken gedaan naar veiligheid en effectiviteit, reden waarom behandeling met bacteriofagen wettelijk niet is toegestaan. Zoals alle ziekenhuizen in Nederland kan het Erasmus MC dus geen bacteriofagentherapie aanbieden en kan het ook ‘fagentherapie reizen’ naar landen als Georgië niet faciliteren.

Het Erasmus MC is wel nauw betrokken bij alle wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen rond de bacteriofagen en zet zich in om, nieuwe, effectieve en veilige behandelingen te ontwikkelen.

Rotterdam, 30 maart 2018