... / ... / FAQ / Publiceren en auteurschap

Publiceren en auteurschap

Tips over publiceren van artikelen en voor u als auteur van wetenschappelijke artikelen.

 

Hoe vind ik de kwartielen en top10% rankings van mijn publicaties?

Antwoord: Dit kan per tijdschrift of per publicatie.

Per Tijdschrift

Klik op Impact Factors op de homepage van de medische bibliotheek: (Onderzoek ... > Impact factors)

impact factors menu

Klik Search for a specific Journal, vul de journal-titel in en klik op search

search for a specific journal

search for journal title

Klik op de titel van het tijdschrift

klik op de titel van het tijdschrift

Klik op Journal Ranking.

klik op journal ranking

Je ziet hier zowel het wetenschapsgebied en kwartiel.
Met de rank bepaal je op het een top10% publicatie is.
In het voorbeeld heeft het tijdschrift rang 38 van 122. Dit is 31%, dus geen top10% publicatie.

in het voorbeeld heeft het tijdschrift

Per publicatie

Open Web of Science via de medische bibliotheek homepage.
Zoek op titel van de publicatie (of op auteursnaam) en klik in het volgende scherm op de juiste publicatie.

zoek op titel van de publicatie

Klik op View Journal Information en het kwartiel en het wetenschapsgebied, waarin het journal van de publicatie valt, worden getoond.

klik op view journal information

Om te zien of het een top10% publicatie betreft, klik je onderaan dezelfde pagina op 'Journal Citation Reports':

om te zien of het een top 10

Je krijgt dan de impact factoren van het journal over de jaren te zien.
Klik nu op 'Return to journal'.

je krijgt nu de impact factoren

En klik tot slot op Journal Ranking:

klik op journal ranking

Je ziet hier zowel het wetenschapsgebied en kwartiel.
Met de rank bepaal je op het een top10% publicatie is.
In het voorbeeld heeft het tijdschrift rang 38 van 122. Dit is 31%, dus geen top10% publicatie.

in het voorbeeld heeft het tijdschrift


Tips om uw citatiescore te verbeteren!

 1. Vermeld namen eenduidig. Dan bent u beter vindbaar. 
  • Neem Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam altijd op in de affiliation.
  • Gebruik één gestandaardiseerde naam voor de researchgroep of het instituut.
  • Gebruik voor de naamsvermelding maximaal 2 lagen; de naam van de universiteit en de naam van het onderzoeksinstituut.
  • Gebruik één eenduidige auteursnaam. Gebruik altijd dezelfde initialen.
 2. Publiceer in het Engels in kwaliteitstijdschriften met hoge impactfactoren.
  De impactfactoren zijn te vinden in de Journal Citation Reports (JCR).
 3. Kies voor publiceren in tijdschriften die geïndexeerd worden in Web of Science of Scopus.
 4. Publiceer in open access tijdschriften , die zijn opgenomen in databases zoals Springer Open Choice, BioMed, PLoS. Dit heeft een groot effect op de zichtbaarheid en daarmee de wereldwijde participatie in de wetenschap.
 5. Zoek internationale samenwerking. Dit verhoogt de impact van publicaties. De zichtbaarheid van onderzoek neemt hierdoor toe.
 6. Maak uzelf zichtbaar door informatie openbaar op internet te zetten.
  • Plaats pre- en postprints in open access (bij voorkeur via Repub).
  • Gebruik Wikipedia.
  • Blog over uw research.
  • " Gebruik ResearchGate.

Bij welke Open Access uitgevers is het Erasmus MC lid?

 • Erasmus MC is Supporter Member van BioMed Central. Auteurs van Erasmus MC krijgen wegens dit lidmaatschap 15% korting op de kosten van publiceren. Auteurs kunnen rechtstreeks contact opnemen met BioMed Central waarbij zij zich presenteren als medewerk(st)er van Erasmus MC.
 • Via het landelijke UKB zijn bepaalde APC's (Article Processing Charge) afgekocht. Klik hier voor informatie over Open Access publiceren.

Is het Erasmus MC lid van BioMedCentral?

Erasmus MC is Supporter Member van BioMed Central. Auteurs van Erasmus MC krijgen wegens dit lidmaatschap 15% korting op de kosten van publiceren. Auteurs kunnen rechtstreeks contact opnemen met BioMed Central waarbij zij zich presenteren als medewerk(st)er van Erasmus MC.