... / Medische Bibliotheek / Actueel: Open Science en Open Access worden...

Actueel: Open Science en Open Access worden de norm

Het kabinet blijft bij haar streven naar 100% open access in 2020. Dat staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2020 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. In deze begroting wordt specifiek benoemd dat zowel open access als open science de norm worden in wetenschappelijk onderzoek.
Het streven naar 100% open access is onderdeel van de beleidsprioriteit van het kabinet om Nederlands onderzoek tot de wereldtop te laten behoren. De middelen die voor de Nationale Wetenschapsagenda beschikbaar zijn stijgen van € 108 miljoen naar € 130 miljoen.
 
Daarnaast komt het Nationaal Plan Open Science (NPOS) dit jaar met een aantal concrete projecten op het gebied van open access, om de overgang naar open science te versnellen.
Ook komt over de ontwikkeling van de European Open Science Cloud dit jaar meer duidelijkheid volgens de begroting.
Op Europees niveau streeft het kabinet naar een andere manier van onderzoeksbeoordeling. Het kabinet wil dat er ook aandacht is voor wetenschap met maatschappelijke impact.

Bron: VSNU – Nieuwsbrief Open Access nr. 53