Contact

Medische Informatica

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Contactgegevens van de afdeling Medische Informatica

fax010 - 7044722
emaild.i.m.dejong@erasmusmc.nl

Hoofd van de afdeling: Prof. dr. J. van der Lei

Secretariaat: D.I.M. de Jong

Postadres

Erasmus MC Medische Informatica
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam