Zwangerschap

Zwanger worden en zwangerschap bij IBD
Het is mogelijk om met IBD zwanger te worden. Bekend is dat bij vrouwen en mannen de vruchtbaarheid verminderd is tijdens ziekteactiviteit en bij gebruik van bepaalde medicijnen in de behandeling van IBD. De meeste IBD medicijnen kunnen worden gebruikt tijdens de zwangerschap zonder risico voor het kind.

Een zwangerschap zelf heeft geen nadelige invloed op het beloop van de ziekte. Een opvlamming tijdens de zwangerschap kan wel nadelige gevolgen hebben voor het kind. Namelijk het risico van een miskraam of andere zwangerschapcomplicaties. De kans op vroeggeboorte is bijvoorbeeld verhoogd. Daarom is het belangrijk om een zwangerschap te plannen in een periode waarin de IBD niet actief is en te zorgen voor een rustige ziekte tijdens de zwangerschap.

Wanneer u in de komende 2 jaren een zwangerschapswens heeft of vragen over medicatie en zwangerschap raden wij u aan om dit te bespreken met uw MDL arts.

Preconceptie poli
In het Erasmus MC wordt op woensdagochtend een preconceptie spreekuur gehouden door Prof.dr. C.J. van der Woude. Tijdens dit spreekuur kan zij u en uw partner adviseren over zwangerschap bij IBD over onderwerpen als:
- Wat is voor mij het juiste moment om zwanger te  worden?
- Hoe groot is de kans, dat ons kind ook IBD krijgt?
- Hoe ga ik om met verminderde vruchtbaarheid ten gevolge van mijn ziekte en/of
  medicijngebruik?
- Hoe komt mijn IBD in remissie?
- Moet ik onderhoudsmedicatie gebruiken tijdens mijn zwangerschap? Zo ja, welke?
- Wat zijn mogelijke zwangerschapcomplicaties bij IBD?
- Welke medische begeleiding krijg ik tijdens en na de zwangerschap?
- Mag ik borstvoeding geven?

Naast advies over zwanger worden geeft prof.dr. C.J. van der Woude ook begeleiding tijdensde zwangerschap en de periode daarna. Tijdens een rustige ziekte zal dit elke 2 maanden gebeuren en bij een opvlamming tijdens de zwangerschap is er tenminste elke 2 weken contact.
 
Wetenschappelijk onderzoek naar zwangerschap bij IBD
Inmiddels is er meer bekend over zwangerschap bij IBD. Bijvoorbeeld over zwanger worden, medicatiegebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Er is echter nog steeds behoefte aan meer kennis over zwangerschap en IBD. Daarom kan het zijn dat u tijdens uw bezoek aan de preconceptiepoli wordt benaderd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Eventuele deelname  is uiteraard vrijwillig. U kunt zich hierover laten informeren door prof.dr. C.J. van der Woude tijdens uw bezoek aan de preconceptie poli.