Binnen het Erasmus MC Rotterdam is er een speciale polikliniek voor
allergische beroepsziekten gestart. Dit Centrum voor Arbeidsgerelateerde
Luchtweg-, Huid- en Allergologische Aandoeningen Rotterdam (afgekort:
CALHAR) vult een leemte op in de regio Zuid-West Nederland. De expertise
van 5 disciplines, Allergologie, Dermatologie, KNO, Longziekten en
Klinische Arbeidsgeneeskunde is hier gebundeld. Snelle doorlooptijden
met een totaal traject van 4 weken voor diagnose en advies worden
nagestreefd.

Huisartsen, bedrijfsartsen, medische specialisten en verzekeringsartsen
kunnen naar deze polikliniek doorverwijzen. Meer informatie vindt u op
www6.erasmusmc.nl/allergologie/behandeling/CALHAR