... / ... / Patiëntenzorg / Longinfectieziekten / respiratory infections

Longinfectieziekten / respiratory infections

In het Erasmus MC wordt een grote variëteit aan pulmonale infectieziekten gediagnosticeerd en behandeld. Speerpunten zijn bronchiëctasieën, Cystic Fibrosis (CF) en Tuberculose. Daarnaast worden er veel immuungecompromitteerde patiënten gezien met pulmonale infectieziekten. De longafdeling is Europees referentiecentrum voor bronchiëctasieën en voor CF.  Het Erasmus MC is voor Respiratoire infectieziekten één van de Academic Centres (of excellence). Naast klinische zaken wordt veelvuldig geparticipeerd in internationale studies. Ook wordt er aan longartsen in opleiding een verdiepingsstage longinfectieziekten aangeboden voor de duur van 4 tot 6 maanden.


Bronchiëctasieën
Bij bronchiëctasieën is er sprake van verwijde en ontstoken luchtwegen. Patiënten met deze aandoening hebben veel last van hoestklachten, geven veel sputum op en kunnen regelmatig infecties ervaren. Er zijn vele oorzaken die tot deze aandoening leiden. Het is van belang om goede diagnostiek uit te voeren en therapie in te stellen. De longafdeling van het Erasmus MC is als enige centrum in Nederland  erkend als Europees referentiecentrum voor deze aandoening. De longafdeling participeert in Nederlandse en Internationale studies, waarbij ook nieuwe medicatie die de prognose kunnen verbeteren onderzocht worden.

Primaire ciliaire dyskinesie (PCD)
PCD is een erfelijke aandoening van de trilharen van de luchtwegen. Doordat deze trilharen niet goed bewegen kunnen slijm en bacteriën niet goed verwijderd worden uit de luchtwegen, waardoor de luchtwegen kunnen gaan ontsteken en bronchiëctasieën kunnen ontstaan.  De behandeling van PCD komt sterk overeen met de behandeling van bronchiëctasieën, zoals hierboven beschreven. De longafdeling participeert in Internationale onderzoeken naar het effect van nieuwe medicatie voor deze specifieke aandoening.

Cystic Fibrosis
Cystic fibosis is een erfelijke aandoening waarbij er een stoornis is in het chloortransport tussen de lichaamscellen. Dit kan leiden tot allerlei problemen in het lichaam, bijvoorbeeld van de darmen en alvleesklier, maar meest uitgesproken zijn vaak de klachten van de luchtwegen. Net als bij de hierboven beschreven bronchiectasieën en PCD is er sprake van verwijde en ontstoken luchtwegen. Het Erasmus MC is 1 van de 7 Nederlandse behandelcentra waar ruim 300 patiënten behandeld worden, zowel kinderen als volwassenen. Er wordt teamzorg geleverd, en er wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan (internationale) onderzoeken, met als belangrijkste doel op korte termijn de behandeling sterk te verbeteren.

Tuberculose
Tuberculose is een infectieziekte die we in Nederland steeds minder zien ,met zo'n 800-900 patiënten per jaar. De behandeling van tuberculose doen we in nauwe samenwerking met de GGD Rotterdam. Naast behandeling van de ziekte tuberculose is er in Rotterdam ook veel ervaring met de behandeling van een besmetting met tuberculose om de ziekte te voorkomen bij patiënten die een afgenomen weerstand hebben. Er gebeurt veel laboratoriumonderzoek op het gebeid van tuberculose, daarnaast wordt zoveel mogelijk kennis en ervaring gedeeld, onder andere in Europese studies.