Algemeen
De opleiding tot arts voor longgeneeskunde en tuberculose bestaat in het Erasmus MC, evenals in andere opleidingsklinieken, uit een vierjarige vervolgopleiding na twee jaar vooropleiding. In het Erasmus MC zijn gemiddels 12 - 14 AIOS (artsen in opleiding tot specialist) voor dit vakgebied werkzaam. De vervolgopleiding kent een aantal verplichte onderdelen, zoals de zaalstage, polikliniekstage, ingrepenkamer, longfunctie, allergologie, NIV/OSAS, oncologie en intensive care. Deze laatste stage wordt bij voorkeur al tijdens de vooropleiding gevolgd. De eveneens verplichtte stage cardiologie wordt vrijwel altijd al tijdens de vooropleiding gevolgd. Naast verplichte stages kennen we in het Erasmus MC facultatieve stages, zoals PH en interstitiele longziekten, longinfecties, longtransplantatie, en longrevalidatie. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor een stage van enkele maanden in het Tygerberg Ziekenhuis te Kaapstad, Zuid Afrika. Daarnaast is het voor de AIOS die met de vooropleiding starten vanaf 2014 verplicht om gedurende de opleiding een uitwisselingsstage van 3-12 maanden te doen met het Sint Fransiscus Gasthuis te Rotterdam of het Amphia Ziekenhuis te Breda. Het Erasmus MC vormt samen met deze twee andere ziekenhuizen het opleidingscluster Zuid West Nederland waar het de longgeneeskunde betreft.

Onderzoek
Tijdens de opleiding is er over het algemeen ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarnaast gaat de AIOS tijdens de opleiding op zijn minst 1 keer naar een internationaal congres en zijn er diverse mogelijkheden voor het bijwonen van cursussen die door de longafdeling van het Erasmus MC worden georganiseerd, zoals de ILD cursus in Davos, de infectie cursus in Barcelona en de oncologie cursus in New York.

Collegezaal vol studenten

Overige
Er is op bestuurlijk niveau een samenwerkingsovereenkomst met het Havenziekenhuis. De in het Havenziekenhuis werkzame longartsen maken daardoor deel uit van de longartsengroep van het Erasmus MC. Er wordt nauw samengewerkt met de longafdeling van het Havenziekenhuis op het gebied van COPD en OSAS.

Tot besluit
De opleiding tot longarts in het Erasmus MC staat bekend om zijn brede karakter, waarbij alle facetten van het vakgebied longgeneeskunde en tuberculose in ruime mate aan bod komen. Er is veel ruimte voor het verdiepen van kennis in een bepaald aandachtsgebied. De supervisie is daarbij met 16 werkzame longartsen altijd gewaarborgd. De werksfeer wordt hierbij vrijwel zonder uitzondering als zeer prettig ervaren.