... / Leveranciers / Veilig werken

Veilig werken

Informatie over de Poortinstructie en werkvergunning.

erasmus mc dakOm iedereen in het Erasmus MC zijn werk goed, veilig en ongestoord te kunnen laten uitvoeren is het belangrijk werkafspraken te maken met elkaar vóórdat u aan het werk gaat als externe medewerker. Twee belangrijke zaken moeten daarom vooraf geregeld zijn: het volgen van de ‘Poortinstructie’ en de toekenning van een actieve werkvergunning.

Poortinstructie
De Poortinstructie geeft vooraf informatie en draagt daarmee bij aan een ongestoorde procesgang, de zorg voor personen, installaties en het milieu.

Iedereen die werkzaamheden uitvoert aan gebouwen, terreinen en installaties van het Erasmus MC dient de Poortinstructie en veiligheidstoets voorafgaand aan de werkzaamheden met een voldoende te hebben afgerond. Het behaalde certificaat dient, zoals beschreven staat in de werkinstructie, ondertekend  te worden opgestuurd. De poortinstructie moet jaarlijks worden herhaald, ook als slechts incidenteel werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ga naar de Poortinstructie.

Werkvergunning
Daar waar uw werkzaamheden de voortgang van de primaire processen (zorg en onderzoek) in gevaar kunnen brengen, of omgekeerd,  worden deze risico’s vooraf besproken. De maatregelen om de risico’s weg te nemen, of terug te brengen tot  een aanvaardbaar en beheersbaar risico, worden vastgelegd in de werkvergunning.

Vragen of opmerkingen over de werkvergunning? Neem contact op met uw opdrachtgever bij het Erasmus MC.