... / Leveranciers / Bevoegdhedenregeling

Bevoegdhedenregeling

De bevoegdhedenregeling, het handboek Sociaal Beleid en de Volmachtmatrix van het Erasmus MC

De bevoegdhedenregeling regelt de beslissings- en tekenbevoegdheid op het terrein van personele aangelegenheden, de levering van goederen en diensten en overeenkomsten voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

Handboek Sociaal Beleid
De leidinggevenden die op grond van de bevoegdhedenregeling bevoegdheden krijgen toebedeeld, hebben de regeling persoonlijk van de Raad van Bestuur ontvangen. Omdat de bevoegdhedenregeling Erasmus MC ook de mandaten inzake personele aangelegenheden regelt, wordt hij echter eveneens als aanvulling op het handboek Sociaal Beleid verspreid.

Mandatenmatrix
Bij alle beslissingen die worden genomen over de rechtspositie van medewerkers, moet aan de hand van de Bevoeghedenregeling Erasmus MC worden bepaald wie daartoe bevoegd is. Daarbij is de mandatenmatrix een belangrijk onderdeel van de regeling; aan de hand van het CAO-artikel kan in de matrix worden afgelezen wie bevoegd is.

De bevoegdhedenregeling Erasmus MC is op 1 januari 2017 in werking getreden. Op deze site zijn de volgende documenten te vinden: