... / Leveranciers / Recall - Field Safety Notice procedure

Recall - Field Safety Notice procedure

U kunt hier de te volgen procedure aangaande een recall / Field Safety Notice ( FSN) voor Medische hulpmiddelen, Apparatuur en Medicatie vinden.

De melding ingeval van een Recall geschiedt voor onderstaande dient u ons schriftelijk, per mail en per post, te informeren: 


                    •  Medische hulpmiddelen:

                                    E-mail : stafbureaumedischehulpmiddelen@erasmusmc.nl

                                    Deskundige Medische Hulpmiddelen
                                    T.a.v. Stafbureau Medische Hulpmiddelen, kamer NA-2117
                                    's-Gravendijkwal 230
                                    3015 CE Rotterdam 
 
                    •  Medische apparatuur:

                                    E-mail : medische.technologie@erasmusmc.nl

                                    Kwaliteitsadviseur Medische Technologie, kamer D-023
                                    's-Gravendijkwal 230
                                    3015 CE Rotterdam

                    •  Medicatie:

                                    E-mail : qa.apotheek@erasmusmc.nl, logistiekapotheek@erasmusmc.nl

                                    QA-apotheker en Logistiek apotheker 
                                    's-Gravendijkwal 230
                                    3015 CE Rotterdam

Tegelijkertijd wordt ter info een afschrift van het meldingsbericht betreffende de recall medisch hulpmiddel, medische apparatuur of medicatie verzonden aan:

                    • Raad van Bestuur Erasmus MC, NA-1418
                                    E-mail : secretariaat.rvb@erasmusmc.nl en per post aan:
                                    ‘s-Gravendijkwal 230 
                                    3015 CE Rotterdam

                    • Manager Inkoop, GK-8 
                                    E-mail : orders@erasmusmc.nl en per post aan:
                                    ’s-Gravendijkwal 230
                                    3015 CE Rotterdam

Voor een goede voorspoedige afhandeling dient de melding ingeval van een recall de volgende gegevens te bevatten:

 Onderdeel
 Naamgeving melding: Recall, Field Safety Notice of een Gevaarmelding
 Product(en):
         • Omschrijving
         • Artikelcode / typenummer
         • Gecompromitteerde lotnummers/ serienummer
 Beschrijving van het probleem en de aanleiding
 Door het Erasmus MC uit te voeren actie(s)
 Beschrijving (mogelijk) risico bij gebruik product

 Overzicht van de aan het Erasmus MC geleverde gecompromitteerde producten (bij voorkeur in Excel):
         • Datum
         • Artikelcode(s) producten
         • Omschrijving product(en)
         • Ordernummer Erasmus MC
         • Ordernummer leverancier
         • Aantal geleverde producten per lotnummer

 De geschatte tijdsduur tot aan de beschikbaarheid van het (nieuwe) originele product
 Alternatief product (omschrijving en artikelcode) & verschil t.o.v. het originele product
 Te ondernemen acties waaronder de rol van de leverancier bij het terughalen van producten van de afdeling
 Naam en telefoonnummer contactpersoon leverancier
 Vermelden of de melding ook gemeld is bij IGZ