... / Leveranciers / Convenant ‘Veilige toepassing van medische...

Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Het landelijk convenant ‘Veilige toepassing  van medische technologie in het ziekenhuis’ beschrijft de risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen. De betrouwbaarheid van de in de patiëntenzorg toegepaste medische technologieën wordt bepaald door diverse maatregelen tijdens de levenscyclus van de medische hulpmiddelen. Dit geldt ook voor de bevoegdheden en bekwaamheden van technici van leveranciers / supportfirma's.

Bekwaamheden
Wij verwachten van leveranciers dat hun (medisch) technici bevoegd en bekwaam zijn om zelfstandig de technische werkzaamheden te verrichten waartoe zij opdracht hebben gekregen. Een externe technicus dient aantoonbaar bevoegd te zijn op het niveau van technicus. In de nabije toekomst zullen we een poortinstructie instellen om dit te ondersteunen.

Aan- en afmelden
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt een externe technicus zich bij zijn opdrachtgever, bespreekt de werkzaamheden en de veiligheidsaspecten daarvan.
Als er een update of upgrade van software en/of hardware gepland staat door de leverancier, moet dit vooraf kenbaar gemaakt worden en mag uitvoering alleen plaatsvinden na goedkeuring van de opdrachtgever.
Na afloop van de werkzaamheden dienen deze met de opdrachtgever geëvalueerd te worden en moet een externe technicus zich bij de opdrachtgever afmelden.
Vrijgave van apparatuur waaraan werkzaamheden zijn verricht, is de verantwoordelijkheid van de technici van het Erasmus MC.

Registratie en identificatie
Alle medische apparatuur moet voorzien zijn van een identificatiesticker èn een onderhoudssticker van het Erasmus MC, hiervoor zijn de medisch technici van het Erasmus MC verantwoordelijk.
Het plakken van een eigen onderhoudssticker door externe firma’s is toegestaan, maar alleen op een voor de gebruiker niet direct zichtbare plaats.

Rapportages
Rapportages van de werkzaamheden dienen binnen het afgesproken tijdvak digitaal aangeleverd te worden.

Afsluiting
Voor vragen over bovenstaande kunt u mailen naar convenant.mt@erasmusmc.nl.