... / Leveranciers / Inkoopbeleid Erasmus MC

Inkoopbeleid Erasmus MC

De afdeling Inkoop regisseert en coördineert het inkoopbeleid van het Erasmus MC.

De afdeling Inkoop regisseert en coördineert het inkoopbeleid van het Erasmus MC. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de inkoop van goederen en diensten vanaf een bepaalde transactiewaarde. (Zie ook grenswaarden)
Tot die transactiewaarde kunnen afdelingen binnen het Erasmus MC zonder tussenkomst van de afdeling Inkoop overeenkomsten afsluiten indien het afdelingsspecifieke goederen betreft. Afspraken met het Erasmus MC dienen altijd in overeenstemming te zijn met de volmachtmatrix, anders zijn de afspraken niet rechtsgeldig. In de volmachtmatrix, die onderdeel is van de bevoeghedenregeling, is de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen geregeld.

Facturen gericht aan het Erasmus MC dienen altijd voorzien te zijn van een ordernummer van het Erasmus MC. Wanneer op de factuur geen ordernummer is vermeld, wordt de factuur niet betaald. Door verregaande standaardisering van het assortiment is het aantal leveranciers van het Erasmus MC beperkt. Om deze reden kunnen onze leveranciers rekenen op een zeker afzetvolume.

Werkwijze
Bij afsluiting of verlenging van contracten vraagt het Erasmus MC altijd meerdere offertes aan. Op basis van de uitgebrachte offertes en de opgestelde criteria maakt het Erasmus MC een keuze.
Het Erasmus MC beoordeelt een aantal leveranciers maandelijks op basis van een aantal criteria, waaronder prijs, levervolledigheid, leverbetrouwbaarheid, manco’s en recalls. Die beoordeling vormt het uitgangspunt voor verbeterafspraken en targets.

Met name strategische leveranciers worden beoordeeld. Dit zijn leveranciers die producten en diensten leveren ten behoeve van patiëntenzorg (diagnostiek, behandeling en verzorging), onderwijs en onderzoek. Het gaat om producten en diensten met een hoog afbreukrisico voor deze primaire activiteiten van het Erasmus MC. Leveranciers die organisatiebreed leveren en leveranciers met een relatief hoge omzet kunnen eveneens worden beoordeeld. In toenemende mate sluit het Erasmus MC prestatiecontracten af.

Beroepscode
Het Erasmus MC onderschrijft de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Elke leverancier mag verwachten dat het Erasmus MC zich aan die code houdt. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij de beroepscode respecteren en overeenkomstig handelen.

Contactgegevens
Erasmus MC
afdeling Inkoop
kamer GK-847
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Telefoonnummer (010) 704 4448 (optie 1)


BTW / vat nr. NL 80.14.27.228.B.01

Factuuradres

Stuur bij voorkeur uw facturen (in PDF format) naar facturen@erasmusmc.nl

Of per post naar

Erasmus MC
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 21455
3001 AL Rotterdam


Voor vragen met betrekking tot uw factuur kunt u middels onderstaand contact opnemen.

Telefoon: (010) 704 4448 (optie 2)
Email:    crediteuren@erasmusmc.nl