... / ... / Onze diagnostiek / De diagnostische afdelingen

De diagnostische afdelingen

Een korte introductie van de afdeling en een verwijzing naar de afdelings-website voor uitgebreide informatie over de afdeling.

 

Klinische Chemie

De stafleden en de managers van de Klinische Chemie beantwoorden graag uw vragen.
De afdeling wordt ondersteund door onze kwaliteitsadviseurs en medische techniek.

Meer informatie staat op de site van de Klinische Chemie.


Apotheek-laboratorium

Het laboratorium van de apotheek stelt zich aan u voor:

Hematologie

De afdeling hematologie stelt zich aan u voor:

Immunologie

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u graag door naar de afdelings-website:

Inwendige Geneeskunde

De Inwendige Geneeskunde stelt zich aan u voor:

- Endocrinologie
- Vasculaire Geneeskunde
- Nefrologie en transplantatie lab
- Metabole ziekten


Klinische Genetica

Welkom bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC te Rotterdam!

Klinische Genetica is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen.

Aan de hand van de ziektegeschiedenis, gegevens van familieleden en in de meeste gevallen lichamelijk onderzoek wordt een oorzaak gezocht voor de betreffende aandoening. Vaak is verder onderzoek nodig. In overleg tussen patiënt en klinisch geneticus wordt besloten of en wanneer genetisch laboratoriumonderzoek wordt ingezet, waarbij voor- en nadelen van dit onderzoek tevoren worden besproken.

De uitslag van het genetisch laboratoriumonderzoek is vaak ingewikkeld. De klinisch geneticus zorgt in samenspraak met de laboratoriumspecialist voor een zo helder mogelijke uitslag en uitleg aan de patiënt en de familie.

Wanneer de (genetische) oorzaak bekend is, kan uitleg gegeven worden over de verschijnselen en het verloop van het ziektebeeld. De uitslag van het onderzoek kan van belang zijn voor de behandeling of controle van de patiënt. Ook de eventuele gevolgen voor (toekomstige) kinderen en andere familieleden worden besproken.

In het kader van de privacy van de patiënt wordt zorgvuldig omgegaan met de medische gegevens. De patiënt kan al dan niet toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar gegevens voor familieleden.

Naast diagnostisch onderzoek doen we wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke (aangeboren) aandoeningen.

Algemene informatie over de afdeling klinische genetica of over onze laboratoriumspecialisten kunt u lezen op onze afdelings-website.


Klinische Virologie

De afdeling Viroscience houdt zich bezig met diagnostiek en research.

Diagnostiek wordt uitgevoerd door de unit Klinische Virologie. Lees meer over deze unit op de site van de afdeling Viroscience .


Maag, Darm en Leverziekten

MDL Diagnostiek is een onderdeel van het Maag-, Darm- en Leverziekten laboratorium. Er wordt een breed spectrum aan functionele testen uitgevoerd zowel voor de diagnose van ziekten, maar ook voor het verbeteren van de behandeling.
Verder wordt er constant gewerkt aan het verbeteren van bestaande testen en het ontwikkelen van nieuwe diagnostische testen ten behoeve van gastro intestinale klachten.

Naast diagnostische bepalingen participeert de diagnostiek in verschillende grote internationale klinische studies op het gebied van Hepatitis B en Hepatitis C.
Daarnaast is het diagnostiek laboratorium vanaf 2006 betrokken bij het Proef bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker in de regio Rijnmond.

De functietesten worden afgenomen op de:

  • MDL poli Ba355A (woensdag)
  • MDL endoscopie H350 (vrijdag)

Voor meer informatie over de diagnostiek afdeling van het MDL-lab kunt u contact opnemen met Dr. Hanneke van Vuuren. 010-7032790


Medische Microbiologie en Infectieziekten

Diagnostisch onderzoek
Binnen onze unit Diagnostiek wordt bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch en moleculair microbiologisch onderzoek verricht in een verscheidenheid aan lichaamsmaterialen (o.a. urine, faeces, serum, plasma, liquor, BAL en sputum).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en/of specialistische apparatuur. De werkzaamheden worden als reguliere diagnostiek verricht maar ook als onderdeel van patiëntgebonden klinische trials waarbij infecties dan wel micro-organismen een rol kunnen spelen.
Daarnaast richt men zich op het ontwikkelen, verbeteren, valideren en implementeren van nieuwe methoden en technieken.

Onze laboratoria / werkplekken
De diagnostische unit beschikt over diverse labs / werkplekken:

  • lab bacteriologie:
  • lab mycobacteriologie:
  • lab mycologie:
  • lab serologie: onderzoek naar infecties d.m.v. het aantonen van antilichamen en/of antigenen via een verscheidenheid aan serologische technieken, al dan niet m.b.v. specialistische apparatuur
  • lab moleculaire microbiologie:
  • patiëntenadministratie:
  • lab parasitologie: onderzoek naar parasitaire infecties d.m.v. het aantonen van parasieten via microscopische en/of kleurtechnieken

De unit Diagnostiek biedt haar dienstverlening op een 24-uurs basis aan, hetgeen is gewaarborgd middels een bereikbaarheidsregeling.

Op de site van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten kunt u meer lezen:


Pathologie

Pathologie is een medische specialisme waarbij de diagnose voorop staat.
Dit geldt voor de aard van voorloperlaesies, die gevonden worden bij bevolkingsonderzoeken (borst-, baarmoederhals- en darmkanker),
maar ook voor alle ziekten, waarbij microscopie, eiwit- en moleculaire bepalingen essentieel zijn.

Pathologen zitten in vrijwel alle tumorwerkgroepen van het ziekenhuis.
Op grond hiervan kunnen therapeutische beslissingen genomen worden: welk middel past bij welke aandoening.

In het Erasmus MC houdt de afdeling Pathologie zich onder andere bezig met onderwijs (aan studenten geneeskunde, master studenten, promovendi, arts assistenten in opleiding, etc.). Pathologie is een zeer breed vak, wat al heel vroeg in de medische opleiding onderwezen wordt. Verder doet de afdeling onderzoek naar ziekten en de oorzaken daarvan: op zoek naar nieuwe therapieën. De onderzoekers werken nauw samen met andere afdelingen die hier ook hun experimentele laboratorium hebben gevestigd. Daarnaast biedt de afdeling via PARTS (PAthology Research and Trial Service) technische ondersteuning aan research projecten en trials. Verder beheert de Pathologie de weefsel- en vriesbank.

Meer informatie over onze pathologen, laboratoriumtechnieken, onderwijs, onderzoeksgroepen, etc. vindt u op onze afdelings website.