... / ... / Onze diagnostiek / Integrale hemato-oncologische diagnostiek

Integrale hemato-oncologische diagnostiek

Integrale hemato-oncologische diagnostiek betreft een vergaande multidisciplinaire samenwerking tussen diagnostische afdelingen.

Met name voor patiënten met een hematologische maligniteit is dit van essentieel belang. De vaak complexe laboratoriumresultaten van cytologie, immunofenotypering, cytogenetica, moleculaire diagnostiek en pathologie worden in samenhang met de aangeleverde klinische gegevens geïnterpreteerd door laboratoriumspecialisten en hematologen. Vervolgens wordt, indien zinvol, één geïntegreerde eindconclusie aan de aanvrager gerapporteerd.

Voor de klinische toepassing van de integrale diagnostiek verwijzen wij u naar het therapeutisch vademecum van de afdeling Hematologie of naar uw consulent in het Erasmus MC.
 

 

Voor alle praktische informatie van de hemato-oncologische integrale diagnostiek, zie de brochure