... / ... / Onze diagnostiek / Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren

Op deze aanvragen zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing

Afdeling &
Algemene Voorwaarden
Aanvraagformulieren
Afdeling Klinische Chemie

Algemeen bloedonderzoek - intern  extern
Overige materialen            - intern  extern
Farmacogenetica
Cortisol in hoofdhaar
Cortisol in hoofdhaar - vragenlijst

Intern:
Bloedproducten 
Serologie

Apotheek (laboratorium)Klinische farmacologisch en Toxicologisch onderzoek
HematologieAntistollingscontrole
Autologe Transplantatie
Allogene Stamceltransplantatie
Biobank & Cellulaire Diagnostiek
Hemostase en Trombose onderzoek Volwassenen
Hemostase en Trombose onderzoek - Kinderen t/m 12 jaar
Hemostase en Trombose onderzoek - Kinderen vanaf 12 jaar
Apotheekformulier aanvraag Stollingsfactor-producten HBC-3
ImmunologieImmunologisch Laboratoriumonderzoek
Inwendige GeneeskundeEndocrinologie
Informatie Nefrologie en Transplantatie lab
Vasculaire Geneeskunde 
Metabole ziekten
Klinische Genetica
   Algemene voorwaarden
   General terms & conditions
Genetische Metabole Ziekten - Basisdiagnostiek
Enzym-, Eiwit-, Functioneel Genetisch Onderzoek
Functional Genetic Analysis Request Form
DNA diagnostiek
Aanvraag Prenataal Onderzoek (TRIDENT studie)
Prenatale Cytogenetica
Postnatale Cytogenetica
Postnatale Tumorcytogenetica

Intern:
Aanvraag/Verzenden/Ontdooien/Opkweken materiaal
Nagekomen aanvraag prenataal genomics array onderzoek
Aanvraag Non-Invasief Prenataal Onderzoek (NIPT)
Aanvraag Whole Exome Sequencing (WES)
Klinische VirologieAanvraagformulier Klinische Virologie
Maag, Darm en LeverziektenAanvraagformulier MDL
Medische Microbiologie en InfectieziektenAanvraagformulier externe aanvragers
Pathologie
   Alg. voorwaarden en inzendprotocol
Cytologisch onderzoek
Cytologisch onderzoek urine
Cervix cytologisch onderzoek
Histologisch onderzoek
Histologisch onderzoek nierbiopten
Histologisch onderzoek mammadiagnostiek
Revisies
Moleculaire diagnostiek

Aanvraag obductie kinder jonger dan 1 jaar (intern)
Aanvraag obductie volwassenen en kinder ouder dan 1 jaar
Toestemmingsformulier voor obductie
Aanvraagformulier voor materiaal uit de Weefselbank
Integrale hemato-oncologische diagnostiekHemato-oncologisch Volwassenen