Uitbreiding diagnostisch pakket immunologie

Recentelijk heeft het Laboratorium Medische Immunologie het diagnostisch pakket uitgebreid met een tweetal bepalingen die specifiek gericht zijn op de functie van T-cellen.

Het betreft de labbepalingen: T-cel functie en Th17 respons.

T-cel functie:
De bepaling 'T-cel functie' bestaat uit het in vitro meten van geactiveerde T-cellen na stimulatie met mitogenen en antigenen. Deze test is relevant in het kader van patiënten met ongebruikelijke of opportunistische infecties, algehele malaise, vermagering of slecht gedijen.

Aanvraag uitsluitend na overleg met het laboratorium, maar kan in principe van maandag t/m woensdag ingestuurd worden. Intern kan deze bepaling aangevraagd worden via HiX, poliklinische labaanvraag, herkomst veneus bloed, tab immunologie, sectie CELLULAIR, T-celfunctie na mitogeen/antigeen stimulatie.

Het benodigde materiaal bestaat uit perifeer bloed (7 ml) afgenomen in een Na-heparine buis en de doorlooptijd is twee weken.

Th17 respons:
De labbepaling 'Th17 respons' bestaat uit het in vitro meten van IL-17 en IL-22 productie na stimulatie van PBMCs met onder andere Candida albicans (hitte-gedood). Deze test is relevant in het kader van patiënten met schimmelinfecties en met name bij Chronische Mucocutane Candidiasis (CMC).

Aanvraag uitsluitend na overleg met het laboratorium. Intern kan deze bepaling aangevraagd worden via HiX, poliklinische labaanvraag, herkomst veneus bloed, tab immunologie, sectie CELLULAIR, Th17 respons bij verdenking CMC.

Het benodigde materiaal bestaat uit perifeer bloed (10 ml) afgenomen in een EDTA buis en de doorlooptijd is twee weken.

Bovenstaande bepalingen kunnen ook extern aangevraagd worden via het aanvraagformulier op deze website, maar ook uitsluitend na telefonisch overleg.


Heeft u nog vragen n.a.v. dit bericht?
Dan kunt u contact opnemen via het mailadres: r.brooimans@erasmusmc.nl

gepubliceerd: 18 november 2019

Deel deze pagina: