... / ... / ... / ... / Oncologie / Reconstructie na totale verwijdering van...

Reconstructie na totale verwijdering van strottenhoofd

(en begin van de slokdarm).

Na totale verwijdering van strottehoofd en (begin van) de slokdarm wegens kanker moet de verbinding van de mond met de voedselweg hersteld worden. Tevens moet een nieuwe ademweg aangelegd worden: het zogenaamde stoma. Er zijn verschillende methoden om deze doelen te bereiken, maar alle worden ze gekenmerkt door een enorme belasting voor de patiënt. Wij vergeleken 2 technieken die de afgelopen jaren werden toegepast: het optrekken van de maag naar de keel (buismaagprocedure) en het gebruiken van een dunne darm transplantatie. De eerste techniek werd vroeger vaker gebruikt; tegenwoordig maken we veel meer gebruik van de dunne darm transplantatie. Bij analyse bleek de laatste ingreep veel veiliger (minder sterfte direct na de ingreep) en vaker succesvol. De kwaliteit van leven 1 jaar na de ingreep was zelfs goed te noemen.
Conclusie: herstel van voedsel- en luchtweg na totale verwijdering van strottenhoofd en (begin van) de slokdarm is nog steeds een van de ingrijpendste operaties die er zijn. De dunne darm transplantatie heeft, als het technisch kan, de voorkeur. Goede voorlichting aan patiënten is cruciaal.

Keereweer (2008)