... / ... / ... / ... / Oncologie / Behandelresultaten van patiënten met een...

Behandelresultaten van patiënten met een inverted papilloom

(2012)

Een inverted papilloom is een bijzonder soort neuspoliep met de neiging om in de loop van de tijd kwaadaardig te worden. Een radicale behandeling is dus aangewezen, maar ook lastig gezien de nabijheid van onder andere het oog en de schedelbasis. In deze studie bestuderen we 165 patiënten met een inverted papilloom die in een periode van 25 jaar zijn geopereerd. Er zijn 21 parameters gescoord waaronder recidieven, type operatie en complicaties. In het bijzonder is er gekeken naar de verschillen in recidiefpercentages en complicaties tussen de endoscopisch geopereerde groep versus de groep die geopereerd is via een Denker procedure.
136 patiënten bleken volgens Denker geopereerd en bij 29 patiënten is een endoscopische behandeling verricht. Het recidiefpercentage in de Denker groep was 28% met een follow-up van 7,5 jaar. Het recidiefpercentage in de endoscopische groep was 17% met een follow-up van 2 jaar. De gemiddelde duur tot aan het eerste recidief is 2,5 jaar. 37 % van de geopereerde patiënten heeft een kortdurende complicatie gehad waarbij er een significant verschil is in het voordeel van de endoscopische groep ten opzichte van de Denker groep, respectievelijk 18% en 41%.
Het recidiefpercentage in de Denker groep en de endoscopische groep is conform literatuur. Er zijn significant minder kortdurende complicaties in de endoscopische groep, maar voor een goed vergelijk ten aanzien van recidieven is de follow-up van de endoscopisch behandelde patiënten te kort.

T. Hooft van Huysduynen, D. Monserez, R. Baatenburg de Jong