... / ... / ... / ... / Oncologie / De behandeling van kleine tumoren op stemband...

De behandeling van kleine tumoren op stembandniveau

De behandeling van kleine tumoren op stembandniveau

Introductie
Een larynxcarcinoom is een tumor gelokaliseerd in het strottenhoofd (de larynx). De meest voorkomende locatie voor dit soort tumoren is op het niveau van de stembanden. Daarnaast kunnen deze tumoren ook boven of onder de stembanden ontstaan. Tumoren op het niveau van de stembanden worden vaak vroeg ontdekt, omdat patiënten zich relatief snel met heesheid  presenteren. Doordat  er goede behandelmogelijkheden voor deze kleine tumoren op het niveau van de stembanden zijn, is de overleving relatief gunstig (96% overleving na 5 jaar).
Patiënten met (de verdenking op) een tumor in het strottenhoofd worden gezien op het speciaal hiervoor ingerichte LACA (larynxcarcinoom) spreekuur in het ErasmusMC. Tijdens dit spreekuur vindt een gesprek met de arts plaats en worden zo nodig aanvullende onderzoeken uitgevoerd.  Wanneer  er sprake is van een kleine tumor op de stembanden, volgt een behandeling waarbij de tumor of onder narcose verwijderd wordt met behulp van een laser, of wordt bestraald. Beide behandelingen hebben hun eigen voor- en nadelen. Uit wetenschappelijk  onderzoek volgt geen duidelijk verschil in de stemkwaliteit na de behandeling met laser dan wel door middel van bestraling. Welke behandeling voor een patiënt het meest geschikt is, wordt binnen het ErasmusMC in een multidisciplinair team besproken.

Studie
Om inzicht te krijgen in de resultaten na beide behandelingen, werden patiënten in het ErasmusMC met een kleine tumor op stembandniveau in de periode van 2008 tot en met 2013 bekeken. Hierbij werden in totaal 399 patiënten die een behandeling met laser en of bestraling hadden ondergaan, geanalyseerd.
Bij kleine tumoren werd meestal gekozen voor verwijdering van de afwijking met de laser. Indien de tumor uitgebreider was of de overgang tussen beide stembanden betrokken was, werd vaker voor bestraling gekozen. Het aantal patiënten met een recidief (terugkeren van de tumor) na de behandeling met laser dan wel door middel van bestraling was niet duidelijk verschillend, echter blijkt de kans op een recidief bij uitgebreide tumoren of bij tumoren waarbij de overgang tussen beide stembanden is aangedaan hoger te zijn na behandeling met laser. Het voordeel van de behandeling met laser is het aantal uit te voeren behandelingen bij een recidief. Zo kan nogmaals de laser gebruikt worden, maar kan de tumor ook bestraald worden. De recidiefpercentages na behandeling met  laser dan wel  bestraling in het ErasmusMC komen overeen met de recidiefpercentages van andere (internationale) ziekenhuizen.
Om beter te begrijpen hoe het patiënten met een recidief vergaat, werd het beloop van deze patiënten geanalyseerd. Hieruit  blijkt dat patiënten met een recidief na bestraling vaker een totale verwijdering van het strottenhoofd (totale laryngectomie) moesten ondergaan. De totale verwijdering van het strottenhoofd is een ingrijpende operatie waarbij onder andere een nieuwe ademweg (tracheostoma) aangelegd wordt.

Conclusie
Er is geen duidelijk verschil in het aantal recidieven na de behandeling van kleine tumoren op stembandniveau met laser dan wel door middel van bestraling. Per patiënt moet bepaald worden welke behandeling het beste is.  Onze voorkeur gaat bij kleine tumoren van de stembanden uit naar de behandeling met laser, vanwege de uitgebreidere behandelmogelijkheden indien de tumor terug komt.  Het totale percentage recidieven na behandeling in het ErasmusMC komt overeen met de percentages die bekend zijn uit andere ziekenhuizen.

S.E. Bernard, R.J Baatenburg de Jong, A. Sewnaik