... / ... / ... / ... / Algemeen / Outcomes stemverbeterende ingrepen bij...

Outcomes stemverbeterende ingrepen bij volwassenen.

Op de afdeling KNO van het Erasmus MC wordt patiënten, die het stemspreekuur bezoeken, elk bezoek gevraagd een vragenlijst (Voice Handicap Index of kortweg VHI) over de stem en de stemkwaliteit in te vullen. De hiermee verkregen gegevens worden bijgehouden en gebruikt om het effect van de behandeling van stemklachten te evalueren.

Afgelopen jaren werden de volgende ingrepen gedaan:

plaatje 1

Per groep leverde dat de volgende resultaten op:

VHI  (Voice Handicap Index) is de uitkomst van de vragenlijst, die elke patiënt invult.
MPT staat voor maximale fonatieduur en is een maat voor de stemkwaliteit en belastbaarheid van de stem. Deze waarde wordt vóór en na een ingreep gemeten door de logopedist.     

Verminderd beweeglijke of stilstaande stemband:
Stemverbeterende ingreep in de vorm van een medialisatie thyreoplastiek of Bioplast inspuiting. plaatje 2
plaatje 3

Cyste/poliep:
Stemverbeterende ingreep in de vorm van microlarynxchirurgie.

plaatje 4

plaatje 5
Papillomen:
Stemverbeterende ingreep in de vorm van Shaver behandeling van de stembanden al dan niet in combinatie met Cidofovir inspuiting (middel dat de virusgroei remt).

plaatje 6
Overig
waaronder Reinkes oedeem, sulcus glottidis, laryngocele, amyloidose, vasculaire afwijkingen en andere weinig voorkomende afwijkingen. Stemverbeterende ingreep in de vorm van microlarynxchirurgie al dan niet in combinatie met laser.

plaatje 7
plaatje 8
Poliklinische verrichting
(inspuiting van de stemband onder plaatselijke verdoving, verwijderen van poliepen onder plaatselijke verdoving). 

plaatje 9

Conclusie
Per groep is steeds te zien dat de beoordeling van de stem, na behandeling,  door de patiënt in het grootste deel van de gevallen verbeterd is. 
Ook bij de MPT- meting is te zien dat er, na behandeling,  in het merendeel van de gevallen sprake is van een verbetering.