... / ... / ... / ... / Algemeen / Resultaten van stapeschirurgie in het Erasmus...

Resultaten van stapeschirurgie in het Erasmus MC

data tussen 2005 en 2012

Van alle in onze kliniek verrichte stapes-operaties (stijgbeugelvervanging) in de jaren 2005 t/m 2012 werd het postoperatieve gehoor met het preoperatieve gehoor vergeleken.
In de genoemde periode werden 206 primaire en revisie-operaties door 6 verschillende operateurs verricht. Verbetering werd in 99% van de primaire ingrepen bereikt; het slagingspercentage (postoperatieve geleidingscomponent ? 10 dB) was 73,4%. Verslechtering trad in 1% op. Over de tijd was geen trend zichtbaar die als leercurve kan worden aangemerkt.
Conclusie: De resultaten van stapes-operaties, uitgevoerd in het Erasmus MC in de periode 2005-2012 zijn vergelijkbaar met die, gerapporteerd in andere series binnen Nederland. Een betrouwbaar vergelijk met buitenlandse series is lastiger vanwege verschillen in de gehanteerde uitkomstmaten.

R.M. Metselaar, KNO-arts