... / ... / ... / ... / Algemeen / Nabloedingen tonsillectomie bij kinderen en...

Nabloedingen tonsillectomie bij kinderen en volwassenen

Hoe vaak en wanneer komt een nabloeding voor bij de patiënten in het Erasmus MC na een tonsillectomie

In Nederland worden jaarlijks bij circa 42500 patiënten de keelamandelen verwijderd. Deze operatie heet een tonsillectomie. De belangrijkste complicatie na een tonsillectomie is een nabloeding. Dit kan kort na de operatie plaatsvinden, maar ook tot ruim een week na de operatie. Hierbij ontstaat er een bloeding uit de keel waarbij vaak opnieuw onder narcose geopereerd moet worden. Hoe vaak en wanneer een nabloeding voorkomt, wordt in de literatuur niet eenduidig beschreven. De incidentie loopt uiteen van 1,5 tot 4,2% (bron: Zatt richtlijn revisie)

Om in kaart brengen hoe vaak en wanneer een nabloeding voorkomt bij de patiënten in het Erasmus MC hebben we de gegevens van de patiënten die een tonsillectomie hebben ondergaan in de periode 2007 tot maart 2013 nagekeken.

In het Erasmus MC vinden zowel tonsillectomieën plaats bij volwassenen als bij kinderen. In het Sophia Kinderziekenhuis ondergingen tussen 2007 tot maart 2013 1635 kinderen een tonsillectomie. In de Centrum Locatie werden 643 tonsillectomieën bij volwassenen verricht. 2,9% van de kinderen kreeg een nabloeding. Het viel op dat de nabloedingen het meest ontstonden op de eerste dag en vooral in de eerste uren na de operatie. 2,2% van de volwassenen kreeg een nabloeding. Iets minder dan de helft van deze nabloedingen ontstond binnen 24 uur en de overige nabloedingen vonden verspreid over de dagen erna plaats.

Het percentage nabloedingen in het Erasmus MC komt overeen met de incidentie in de meeste studies. In het Erasmus MC worden vooral patiënten behandeld die andere ernstige ziektes hebben. Van deze groep patiënten is bekend dat ze een hogere kans op een nabloeding hebben. We zijn vanzelfsprekend zeer tevreden dat we desondanks een laag nabloedingspercentage hebben.

Uit de cijfers bleek dat kinderen iets vaker een nabloeding hadden dan volwassenen, maar dit was niet statistisch significant. Het moment van de nabloeding verschilt wel significant bij kinderen en volwassenen. Kinderen hebben vaker een nabloeding binnen 4 uur na een tonsillectomie. Volwassenen hebben significant vaker een nabloeding na 24 uur dan kinderen na een tonsillectomie.

Momenteel blijven alle kinderen in het Sophia kinderziekenhuis minstens 4 uur ter observatie in het ziekenhuis. Indien alles goed gaat mag het kind met ontslag. Alle volwassen patiënten verblijven na een tonsillectomie een nacht op de verpleegafdeling.