... / ... / ... / ... / Gehoor / Een goed spraakverstaan na cochleaire...

Een goed spraakverstaan na cochleaire implantatie

Cochleaire implantatie wordt de laatste jaren veel toegepast voor de revalidatie van zeer ernstige gehoorverliezen. Ook het CI-team Rotterdam past deze techniek al sinds 2000 toe. Uit onze uitkomsten blijkt een gemiddelde foneemscore voor het spraakverstaan in stilte van 75%, drie maanden na de eerste aansluiting van het CI. Met andere woorden: als je 12 losse woorden laat horen, kan de persoon met CI er hier 9 goed van kan verstaan. Enkele maanden later is dit gemiddeld nog iets verbeterd tot 80% verstaan (foneemscore).

Kinderen
Daarnaast zijn de foneemscores van de geïmplanteerde kinderen onderzocht. Ook bij kinderen werd een gemiddelde score van 80% behaald, vergelijkbaar dus met de volwassenen.

Zeer tevreden
Als CI-team Rotterdam zijn we erg blij met deze scores, aangezien deze minstens zo goed zijn als scores die bekend zijn uit internationale studies. Natuurlijk blijven we bezig met onderzoeken of in de toekomst nog hogere scores kunnen worden behaald. Zo start er binnenkort een onderzoek naar het gedeeltelijk zelf programmeren van het CI door de patiënt. Ook willen we een onderzoek starten naar het effect van training tijdens de revalidatieperiode met een CI.

Bron: outcome research cochlear implant team Rotterdam, 2013