... / ... / ... / ... / Stem- en spraakproblemen / Effect stottertherapie bij jonge kinderen

Effect stottertherapie bij jonge kinderen

Grootste vergelijkende onderzoek op het gebied van stotterbehandeling wereldwijd

Behandeling gebaseerd op Demands en Capacities Model (cf Restart) EVEN GOED als bewezen Australische Lidcombe Programma

Sinds 25-30 jaar is in Nederland behandeling gebaseerd op het Demands & Capacities Model, kortweg DCM behandeling genoemd, de gangbare therapie voor jonge kinderen die stotteren.  Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus MC - Sophia onderzochten samen met collega's van BMG (EUR) of deze Nederlandse, indirecte  standaardbehandeling voor stotteren bij jonge kinderen even effectief is als een directe, Australische methode. In een zojuist verschenen artikel in PLOS One worden de resultaten gepresenteerd van deze  uiterst grondige Rotterdamse studie, de RESTART trial genoemd. Er werden 199 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar die minstens zes maanden stotterden op basis van loting behandeld volgens de directe of de indirecte behandelmethode. Liefst 24 logopedisten(-stottertherapeuten),  werkzaam in logopediepraktijken over heel Nederland, die beide behandelmethoden beheersten, voerden de behandelingen uit. Hiermee kon ook de variatie in uitkomsten door verschillende behandelaars worden uitgesloten.   

Bevindingen
De Rotterdamse onderzoekers toonden aan dat beide behandelmethoden het stotteren evenveel verminderden; wel daalde het stotteren kort na aanvang van de therapie sneller met de directe methode. 18 maanden na aanvang van de behandeling was er geen significant verschil tussen de percentages kinderen die niet meer stotterden (resp. 76.5% voor het Lidcombe Programma en 71,4% voor de  DCM behandeling. In de hoeveelheid stotteren die er 18 maanden na aanvang gemiddeld nog aanwezig was, was er evenmin sprake va neen verschil: 1.2% gestotterde lettergrepen bij het Lidcombe programma en 1.5% bij DCM behandeling).  De onderzoekers maakten tevens aannemelijk dat behandelen van stotteren effectiever is dan afwachten. Uniek aan deze Nederlandse studie is dat het gelukt is om zo'n grote groep kinderen, zo lang te volgen. Hier ligt ook een fantastische kans voor vervolgonderzoek: hoeveel kinderen zijn definitief van het stotteren hersteld? Hoe ernstig stotteren de kinderen die er uiteindelijk niet van zijn hersteld - is dat tot een lichte vorm beperkt gebleven? Welke factoren dragen bij aan het succes van behandeling?

Implicaties
Ouders van kinderen die stotteren en die op basis van de Richtlijn Stotteren wordt geadviseerd met behandeling te starten,  moet verteld worden dat er twee behandelmethoden zijn waarvan is aangetoond dat ze even goed werken. Deze bevinding geeft ouders de kans een behandeling te kiezen waarvan ze verwachten dat die voor hen en hun kind gaat werken. Hetzelfde gedlt voor de vergoeding door zorgverzekeraars van deze behandeling: voor beide methoden is vergoeding aangewezen.

de Sonneville-Koedoot C, Stolk E, Rietveld T, Franken M-C (2015) Direct versus Indirect Treatment for Preschool Children who Stutter: The RESTART Randomized Trial. PLoS ONE 10(7): e0133758. doi:10.1371/journal.pone.0133758