... / ... / ... / ... / Stem- en spraakproblemen / Ouders tevreden over Molenspreekuur

Ouders tevreden over Molenspreekuur

Multidisciplinair
Op het Molenspreekuur van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Sophia Kinderziekenhuis worden de oorzaken en de gevolgen van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen door een multidisciplinair team van deskundigen onderzocht. Het spreekuur is voor kinderen tot 4 jaar, die nog niet (logopedisch en psychologisch) zijn onderzocht. Het Intaketeam Spraak-Taal beoordeelt of een kind in aanmerking komt voor het Molenspreekuur.

Klik hier voor verdere informatie over het Molenspreekuur

Opzet enquête
Om onze adviezen zo goed mogelijk af te stemmen op de zorg die de kinderen later nodig hebben, is een follow up onderzoek uitgevoerd onder de ouders/verzorgers die in de jaren 2009 t/m 2012 met hun kind naar het Molenspreekuur kwamen. Negen maanden na het onderzoek op het spreekuur stuurden wij de ouders/verzorgers een enquête met vragen over de mate van vooruitgang, het type begeleiding dat het kind later heeft gekregen en de tevredenheid over de hulp en begeleiding.

Resultaten
Van de 238 vragenlijsten die wij toestuurden, ontvingen wij ruim de helft (namelijk 132) retour. Voor een overzicht van het aantal respondenten per jaar, zie onderstaande figuur. De resultaten over het jaar 2012 worden hieronder besproken.

Slide2

Vooruitgang
De vraag naar de mate van vooruitgang ("hoe gaat het nu met de spraak- en taalontwikkeling van uw kind?") is door de ouders/verzorgers als volgt beantwoord (zie hieronder):

Slide3

De vraag naar de tevredenheid van ouders ("hoe vond u de hulp en begeleiding die uw kind heeft gekregen?") is in 2012 door 26 ouders/verzorgers beantwoord. Geen van de ouders beoordeelde de hulp en begeleiding als 'slecht', 4 ouders vonden de geboden hulp 'matig' en het merendeel van de ouders (22) vond de hulp en begeleiding 'goed' (zie laatste figuur hieronder).

Slide4

Conclusie
Het Molenspreekuur lijkt te slagen in haar missie: jonge kinderen met vaak ernstige en complexe spraak- en taalstoornissen multidisciplinair onderzoeken en begeleiden naar een passend behandeltraject.

Tekst door B. Wegener Sleeswijk, klinisch linguïst/coördinator Molenspreekuur