... / ... / ... / ... / Luchtweg / Uitkomsten luchtweg operaties op de lange...

Uitkomsten luchtweg operaties op de lange termijn

Luchtweg stenose in het Sophia kinderziekenhuis
Een vernauwing in de luchtpijp noemen we een luchtwegstenose, of tracheastenose. Deze vernauwing kan aangeboren zijn, maar meestal is dit het gevolg van een intubatie, waarbij een beademingsbuisje in de luchtpijp gebracht is. In het geval van een ernstige luchtwegstenose zijn patiënten afhankelijk van een tracheastoma: een gat in de luchtpijp waar een zogenaamde tracheacanule in zit waar patiënten door kunnen ademen. Voornamelijk bij kinderen is het hebben van zo'n tracheacanule een grote belasting, zowel voor het kind maar zeker ook voor de ouders/ verzorgers die te allen tijde paraat moeten staan voor de verzorging.
Ons kinderluchtweg team in het Sophia Kinderziekenhuis is zeer bedreven en ervaren in de behandeling van kinderen met een luchtwegstenose; alle mogelijke operaties zijn binnen ons centrum mogelijk. Het Sophia Kinderziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland waar al deze operaties regelmatig worden uitgevoerd. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 96% van onze patiënten met een tracheacanule na de operatie van hun canule kunnen worden verlost!

Nieuw onderzoek
In een recent gepubliceerd onderzoek zijn meer dan 60 kinderen die in het verleden succesvol door ons team zijn geopereerd aan een ernstige vernauwing in de luchtpijp terug gekomen voor een uitgebreide meting van het eindresultaat. Dit zijn allemaal kinderen die na de operatie zonder tracheacanule door het leven gaan. Hierbij zijn subjectieve metingen verricht, inclusief zogenaamde "kwaliteit van leven" metingen, maar ook objectieve metingen zoals longfunctie onderzoek en een uithoudingsvermogen test.

Uitkomsten
Een groot deel van de patiënten blijkt een verminderde longfunctie en afwijkende uithoudingsvermogen test te hebben. Dit houdt verband met een verminderde kwaliteit van leven. Uit analyse van onze data blijkt dat kinderen met een luchtwegstenose waarbij de stembanden niet goed openen slechter scoren op de uiteindelijke longfunctie test. Ook blijkt dat kinderen die naast de luchtwegstenose nog andere aandoeningen aan hart, longen, of slokdarm hadden (zogenaamde "co-morbiditeit") slechter scoren op longfunctie en uithoudingsvermogen test. Het is wereldwijd de eerste keer dat deze belangrijke factoren voor de uitkomst op lange termijn zijn ontdekt!

Consequenties voor de toekomst
Wij gebruiken de uitkomst van ons wetenschappelijk onderzoek om onze eigen zorg te verbeteren. Dat wil zeggen dat we bij kinderen bij wie de stembanden niet goed openen een uitgebreidere operatie zullen voorstellen. Omdat de overige aandoeningen aan hart, longen en slokdarm bij kinderen met luchtwegstenose zo'n belangrijke factor blijken te zijn, zullen we kinderen met luchtwegstenose in het vervolg met een multidisciplinair team vervolgen. Zo proberen we telkens weer onze zorg te verbeteren.