... / ... / Gespecialiseerde teams / Molenspreekuur

Molenspreekuur

(of ander specialistisch onderzoek bij spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen)

wereldSpraak, taal, gehoor, cognitie en gedrag hangen nauw met elkaar samen. Jonge kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden moeten daarom altijd door een multidisciplinair team van deskundigen worden onderzocht. Op het Molenspreekuur worden de mogelijke oorzaken en de gevolgen van spraak- en taalontwikkelingsproblemen in één ochtend in kaart gebracht.
Het Molenspreekuur vindt plaats in het Gehoor- en Spraakcentrum van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Het kind wordt in een rustige, kindvriendelijke omgeving onderzocht.

Voor welke kinderen is het Molenspreekuur?
Het Molenspreekuur is voor kinderen tot 4 jaar. De spraak- en/of taalontwikkeling komt onvoldoende op gang en er zijn zorgen over de oren of het gehoor, het gedrag en/of de algehele ontwikkeling. Vaak zijn de kinderen bekend bij een kinderarts of wordt door de verwijzer gedacht aan een mogelijke medische oorzaak van de ontwikkelingsproblemen.
Logopedisch onderzoek heeft over het algemeen nog niet plaatsgevonden.

Geen Molenspreekuur, wel specialistisch onderzoek

Voor (oudere) kinderen die niet voor het Molenspreekuur in aanmerking komen, zijn op onze afdeling of in de regio andere onderzoeksmogelijkheden beschikbaar. Via het secretariaat KNO (voor contactgegevens, zie hieronder) geven wij u graag advies.

Vier onderzoeken op een ochtend
Tijdens het Molenspreekuur wordt het kind onderzocht door een KNO-arts, een logopedist, een klinisch linguïst en een psycholoog of orthopedagoog.
De ouders/verzorgers mogen tijdens de onderzoeken bij het kind blijven.

De vier onderzoeken die zullen plaatsvinden:
- een KNO-arts stelt een aantal vragen over de medische voorgeschiedenis van het kind en onderzoekt de oren, neus, keel en mond
- een logopedist onderzoekt het gehoor, neemt een taalbegripstest af en beoordeelt de spraak
- de psycholoog of orthopedagoog en de klinisch linguïst observeren - zonder dat het kind het merkt - het kind terwijl het speelt met één van de ouders/verzorgers.
baby
Er wordt gekeken naar het spel, naar het functioneren tijdens communicatie en interactie en naar de taal en spraak van het kind. Van de spelsituatie wordt altijd een video-opname gemaakt.

Direct na de onderzoeken volgt het teamoverleg waarbij ook een audioloog aanwezig is. De teamleden bespreken hun bevindingen en komen tot een gemeenschappelijk oordeel en plan van actie. De ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd, meestal wordt daarbij direct een gericht advies gegeven met betrekking tot het vervolgtraject.

Aanmelding
Voor een aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:
- verwijzing van een medisch specialist, huisarts of jeugdarts (met vermelding van AGB-code), en vermelding van hulpvraag;
- verslagen van eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken (bijv. door een logopedist);
- gegevens kind: naam en  geboortedatum;
- gegevens ouders/verzorgers: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer(s).

Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur per e-mail:
gehoorenspraak@erasmusmc.nl

Of per post:
Erasmus MC - Sophia
Afdeling KNO/Gehoor- en Spraakcentrum
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam

Na ontvangst van uw gegevens, neemt een van de medewerkers van het intaketeam contact met u op.

Nog vragen?
Via het secretariaat KNO kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: 010 - 703 6073 (keuze 3)
Fax: 010 - 703 6472

bubbel