Wie zijn wij?

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is het enige academische centrum in Nederland, dat zich op universitair niveau bezig houdt met stotteren en vloeiendheidsstoornissen. U kunt bij het Stotterteam van het Gehoor- en Spraakcentrum  terecht voor uitgebreide diagnostiek, second opinion en behandeladvies voor stotter- of vloeiendheidsproblemen bij alle leeftijden.
Het stotterteam bestaat uit een  linguïst-logopedist-stottertherapeut, een logopedist-stottertherapeut en een psycholoog. Na een uitgebreid onderzoek komen zij  tot een op maat gesneden en onafhankelijk advies ten aanzien van de mogelijkheden voor behandeling.

Kinderen  tot  14 jaar worden in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis gezien door:
- Mw. dr. M.C. Franken. Mw. Franken is linguïst, logopedist en stottertherapeut. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie,  seniorlid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en lid van  de Nederlandse Vereniging  voor stem-, spraak- en taalpathologie.

Jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen worden in het Erasmus MC - (centrumlocatie) gezien door:
- Dhr. J. Bouwen. De heer Bouwen is logopedist en stottertherapeut. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie en seniorlid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie. 
- Dhr. drs. A.F. Lieftink. De heer Lieftink is psycholoog. Hij is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en van de Nederlandse  Vereniging voor stem-, spraak- en taalpathologie.