... / ... / ... / Gehoor- en Spraakcentrum / Gehooronderzoeken

Gehooronderzoeken

uitleg per test

Toonaudiometrie

Dit is een subjectieve meting.
Uw kind krijgt een hoofdtelefoon op waardoor tonen worden aangeboden en moet hierop reageren. Het doel is om te weten te komen hoe zacht we de tonen kunnen maken zodat uw kind ze nog net kan horen. Hiermee bepalen we de gehoordrempel.
Deze test is niet voor de allerkleinsten weggelegd, uw kind moet adequaat kunnen reageren op de geluiden.

Als dit nog niet lukt wordt er een andere meting gedaan, zoals een OAE-meting. Meer informatie over de OAE meting kunt u ook op deze pagina vinden.


Gehoormeting in het vrije veld

Dit is een subjectieve meting.
Uw kind mag bij u op schoot zitten. Er staat een stoel tussen twee geluidsboxen met daarboven beeldschermen. Uit deze boxen zullen tonen komen. Uw kind zal dan mogelijk in de richting kijken van waar het geluid vandaan komt. Als uw kind reageert op het geluid komt er als beloning een plaatje op het beeldscherm. Deze test wordt gedaan bij jonge kinderen vanaf ongeveer 9 maanden.

Spraakaudiometrie

Dit is een subjectieve meting.
Uw kind krijgt woorden te horen en moet deze zo goed mogelijk nazeggen. De woorden beginnen op een niveau waarop uw kind waarschijnlijk alles kan verstaan en nazeggen. Daarna  worden de woorden steeds zachter gemaakt waardoor het minder goed te verstaan zal zijn. Belangrijk is dat zoveel mogelijk wordt nagezegd, ook al wordt slechts een deel van het woord verstaan. Met deze test kunnen we bepalen hoe hard we het geluid moeten maken zodat uw kind goed kan verstaan in een rustige ruimte.

Deze test wordt meestal met een koptelefoon uitgevoerd. Om het effect van hoortoestellen te kunnen bepalen wordt deze test ook wel gedaan zonder hoofdtelefoon. De woorden komen dan uit geluidsboxen in de ruimte in plaats van uit de hoofdtelefoon.


Spraak-in-ruismeting

Dit is een subjectieve meting.
Spraakverstaan in rumoerige ruimtes, zoals bijvoorbeeld op een druk schoolplein of een druk klaslokaal kan voor uw kind mogelijk  problemen opleveren. Dit kan ook invloed hebben op het prestatieniveau van uw kind.
Bij deze test worden woorden en ruis tegelijk aangeboden (dit gebeurt vanaf een leeftijd van ongeveer 6 jaar). Ook deze woorden moeten zo goed mogelijk worden nagezegd. Wanneer uw kind ouder is worden er zinnen aangeboden in ruis die moeten worden nagesproken.
Deze test kan ook gedaan worden zonder hoofdtelefoon. De zinnen/woorden komen dan vanuit geluidsboxen in de ruimte ipv uit de hoofdtelefoon. 


Centrale testen / Nijmeegse testbatterij

Dit is een subjectieve meting.
Bij de centrale testen meten we niet hoe goed uw kind precies hoort maar we meten hoe de informatie die binnenkomt via de oren wordt verwerkt door de hersenen en hoe goed de oren kunnen samenwerken.
Deze tests bestaan uit verschillende onderdelen waarmee we verschillende aspecten van de verwerking van het geluid kunnen meten.
Uw kind moet bijvoorbeeld:
• Woorden in ruis nazeggen
• Zoveel mogelijk getallen nazeggen
• Aangeven of ze lange / korte piepen of hoge/lage piepen horen

Brainstemonderzoek (ook wel: hersenstamaudiometrie of BERA genoemd)

Deze meting is objectief. Met dit onderzoek wordt gemeten wat de reactie van een deel van de hersenen is op geluid.
Uw kind krijgt een koptelefoon op en krijgt geluiden te horen. De reactie van de gehoorzenuw op deze geluiden is heel klein en kan alleen goed gemeten worden als uw kind rustig en ontspannen is. Het gaat het best als uw kind slaapt. Het onderzoek duurt ruim één uur.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een bed. Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw kind slaapt, of in elk geval rustig en ontspannen is. Als uw kind overdag gewoonlijk slaapt, zullen wij proberen het onderzoek op ongeveer dezelfde tijd af te spreken. U kunt bij uw kind blijven tijdens het onderzoek (ook bij zwangerschap).

Als uw kind overdag niet meer slaapt of als uw kind echt niet kan slapen, kan hij/zij tijdens het onderzoek naar een DVD kijken. U kunt zelf ook een favoriete DVD van uw kind meebrengen.

Specifieke voorbereiding thuis
Het onderzoek slaagt als uw kind rustig blijft liggen. Daarom verzoeken wij u:
- uw kind voor het onderzoek langer dan gewoonlijk wakker te houden en ervoor te zorgen dat hij/zij ook onderweg naar het ziekenhuis niet slaapt;
- het voedingsschema (bij fles- en of borstvoeding) zo aan te passen dat uw kind op het moment van het onderzoek aan een voeding toe is;
- alles mee te nemen waarvan u denkt dat het helpt bij het inslapen (een knuffel, een slaapdoekje, speentje en/of slaapzak).
Om storingen tijdens het onderzoek te voorkomen, moet van te voren:
- het haar gewassen en droog zijn (geen gel, wax, olie en/of haarlak);
- de huid vetvrij zijn (geen crèmes en/of lotions gebruiken).
Belangrijk is dat u uw kind van te voren, indien mogelijk, uitleg geeft over wat hij/zij kan verwachten tijdens de onderzoeken.

                                            

Indien uw kind oud genoeg is, kunt u uw kind vertellen dat:
- het onderzoek geen pijn doet;
- hij/zij tijdens het onderzoek op een bed ligt;
- u bij hem/haar blijft tijdens het onderzoek;
- hij/zij tijdens het onderzoek zo stil mogelijk moet liggen, mag slapen of naar een DVD kijken;
- hij/zij een knuffel, speen en/of slaapzak mee mag nemen;
- op het hoofd en achter de oren eerst met wat korrelcrème gewreven wordt;
- daarna vier electroden (kleine zilveren plaatjes) met contactpasta en lijm op het hoofd worden geplakt;
- de laborant(e) die het onderzoek uitvoert, gaat controleren welke geluiden hij/zij wel of niet goed kan horen;
- zijn/haar hoofd na afloop, op bed wordt schoongemaakt met warm water.

Vaak worden er nog 2 testen gedaan:
Een tympanogram
Een OAE (Oto Acoustische Emissies)
Meer informatie over deze testen vindt u verderop op deze webpagina.

Let op: Indien u 15 minuten later komt dan bovenvermelde afspraak, kan het onderzoek waarschijnlijk niet doorgaan. De onderzoekster heeft voldoende tijd nodig om het onderzoek goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren.


Tympanometrie (onderzoek aan het middenoor)

Deze meting is een objectieve meting.
Met dit onderzoek kan bekeken worden of het middenoor goed functioneert. We kunnen zien of er goede beweeglijkheid mogelijk is van het trommelvlies. Onvoldoende beweeglijkheid kan bijvoorbeeld wijzen op vocht of ontsteking achter het trommelvlies.

Er wordt een dopje in het oor van uw kind gedaan waarmee druk op wordt gebouwd. Dit kan een beetje vreemd aanvoelen maar doet geen pijn. Uw kind hoeft niets te doen. Wel moet hij of zij (enigszins) stilzitten.

Oto akoestische emissie-meting (OAE)

Deze meting is een objectieve meting.

Tijdens de meting krijgt uw kind een dopje in het oor. Uw kind hoort geluidjes maar hoeft daar niet op te reageren. De bedoeling is dat uw kind zo stil mogelijk is tijdens de test. Ook de andere personen in de ruimte mogen tijdens de meting niet spreken. Met de resultaten van deze metingen kunnen we bepalen of het binnenoor goed functioneert.

De test duurt ongeveer 5 minuten.