... / ... / ... / Gehoor- en Spraakcentrum / Gehooronderzoek

Gehooronderzoek

Bij kinderen is het soms moeilijker om te weten te komen hoe goed ze horen. Ze kunnen namelijk niet altijd goed aangeven of ze iets horen. Gehoortesten kunnen worden onderverdeeld in 2 categorieën: subjectieve en objectieve gehoortesten.
Met subjectieve testen worden testen bedoeld waarbij een kind actief moet aangeven of hij/zij een geluid hoort. Vooral voor kinderen jonger dan 4 jaar is dit heel moeilijk. Hiervoor zijn er voornamelijk objectieve testen ontwikkeld waardoor de audioloog of KNO-arts een goed beeld van het gehoor kan krijgen, zonder dat uw (jonge) kind actief mee hoeft te werken aan het onderzoek.

De medewerkers van het Gehoor- en Spraakcentrum zijn er op getraind om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over het gehoor van uw kind. Helaas kan het ook gebeuren dat een meting mislukt. Herhaling op een later tijdstip en of een andere datum is vaak de oplossing.

Op de webpagina 'Gehoortesten' worden de meest voorkomende gehoortesten, objectieve en subjectieve, besproken. 
U kunt op de test klikken voor meer informatie.