Otologie

Voor (geh)oorklachten.

Oorheelkunde – Otologie
De oren zijn de zintuigen waarmee wij horen. Een otoloog een een KNO-arts die gespecialiseerd in is oren en gehoor.

Wilt u meer weten over hoe het oor werkt? Klik dan hier.
Ziekten van de oren kunnen zich bevinden in de gehoorgang, het middenoor en het binnenoor. Dit kunnen bijvoorbeeld oorontstekingen zijn of gevolgen van een ongeval. Soms is tegen een chronische oorontsteking een operatie nodig.

Zenuwen
De aandoeningen van de gehoorzenuw vallen in een gebied dat grenst aan het terrein van de neurochirurg.
Het gehoororgaan is nauw verbonden met het evenwichtsorgaan. Afwijkingen hierin kunnen leiden tot duizeligheid of evenwichtsklachten, hoewel deze klachten lang niet altijd door het evenwichtsorgaan worden veroorzaakt. Op dit gebied wordt ook samengewerkt met de neuroloog.  
Ook de aangezichtszenuw loopt door het oor. Uitval van deze zenuw veroorzaakt een scheef gezicht (facialisparese). Onderzoek naar de oorzaak hiervan kan nuttig zijn om het herstel te bevorderen.

Oren en gehoor
Veel ziekten van de oren leiden vroeg of laat tot een vermindering van het gehoor. Afhankelijk van de oorzaak van de slechthorendheid zijn soms gehoorverbeterende operaties mogelijk. Dit zijn operaties aan het trommelvlies of aan de gehoorbeentjes. 
Ook voor oorsuizen, kunt u terecht bij de afdeling KNO-otologie.
Onderzoekvan het gehoor en oorsuizen vindt plaats op ons Gehoor- en Spraakcentrum.

Cochleair implantaat
Sommige mensen zijn dermate ernstig slechthorend dat ze zelfs in rustige situaties, met hoortoestellen in, nauwelijks kunnen communiceren. Voor deze patiënten is een cochleair implantaat (CI) soms een mogelijkheid om het verstaan van spraak te verbeteren.

Op de pagina van het CI-team vindt u meer informatie.

Brughoektumor
In zeldzame gevallen worden slechthorendheid of evenwichtsklachten veroorzaakt door een zwelling die op de gehoor- en evenwichtszenuw drukt. Deze bijna altijd goedaardige tumor wordt een brughoektumor genoemd. Meestal groeit een brughoektumor heel langzaam. Patiënten bij wie dit door middel van een MRI-scan is vastgesteld, worden op een speciaal spreekuur samen met de neurochirurg en de radiotherapeut gezien. Op deze manier kan de beste manier van behandelen worden bepaald.

Op de pagina van het Brughoekspreekuur vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Glomustumor
Een glomustumor is een zeldzame, langzaam groeiende zwelling die ontstaat langs zenuwen en grote bloedvaten. Ze komen onder andere voor in de hals en in de buurt van het oor, soms op meerdere plaatsen tegelijk. Een glomustumor wordt gezien op een MRI-scan. Door om de paar jaar een nieuwe scan te maken, kan de groei worden gemeten. Wanneer er geen grote klachten van een glomustumor aanwezig zijn, is meestal geen operatie nodig.
De beste manier van behandelen bij een glomustumor wordt door meerdere artsen bepaald. Hiervoor bestaat een speciaal spreekuur, waar wordt samengewerkt met de neurochirurg, de vaatchirurg en de radiotherapeut. Meer informatie vindt u hier.

Erfelijkheidsonderzoek
Bij meer dan de helft van de patiënten zijn er binnen een familie bij meerdere personen met een glomustumor. In dat geval kan erfelijkheidsonderzoek duidelijkheid geven.