Foniatrie

Voor stem-, stotter- en slikproblemen en aangezichtsverlamming.

De afdeling Foniatrie is onderdeel van het Gehoor- en Spraakcentrum. Hier worden vooral weinig voorkomende of zeer complexe problemen onderzocht. Op de afdeling werken een KNO-arts/laryngoloog, logopedisten en een psycholoog in teamverband samen. Verwijzing naar de afdeling vindt plaats door huisartsen en specialisten, soms op advies van een logopedist.  

Stem problemen
Stemproblemen, zoals heesheid en stemloosheid, hebben soms te maken met een afwijking van de stembanden, soms met verkeerd stemgebruik en soms met beide. Om tot de juiste diagnose te komen, is het van belang dat de stembanden nauwkeurig worden onderzocht door een KNO-arts/foniater. Meestal is tevens een logopedisch stemonderzoek wenselijk. Deze onderzoeken worden gedaan tijdens het Foniatrie spreekuur. Zonodig wordt een vervolgafspraak gemaakt voor een uitgebreider logopedisch stemonderzoek. Daarbij worden vaak stemmetingen gedaan.
De behandeling van stemproblemen kan bestaan uit leefregels, logopedie, medicijnen en chirurgie.
De logopedische diagnostiek vindt plaats op de polikliniek Foniatrie. De logopedische behandeling vindt plaats bij een logopedist in de directe woon- of werkomgeving.

Stemrevalidatie na laryngectomie
Patiënten die in het Erasmus MC (Centrumlocatie) een laryngectomie ondergaan, worden door de logopedisten van de afdeling Foniatrie begeleid. Zij leren op een nieuwe manier spreken, met behulp van een ventiel-stemprothese die tijdens de operatie wordt geplaatst.
Na ontslag kan behandeling plaatsvinden op de afdeling, maar vaak zal een logopedist in de woonomgeving van de patiënt worden gezocht.

Perifere aangezichtsverlamming
In de beginperiode na het ontstaan van een aangezichtsverlamming kan door middel van adviezen en oefeningen worden geprobeerd verergering van de asymmetrie te voorkomen. Als het herstel langzaam verloopt of onvolledig is, kan door middel van een specifieke oefentherapie (mimetherapie) worden geprobeerd de symmetrie van het gezicht te vergroten, ongewenste meebewegingen in het gezicht te verminderen en expressiemogelijkheden te verbeteren. Meer informatie in de folder over aangezichtsverlamming.
U kunt ook de uitgebreidere webpagina bezoeken via deze link (site plastische chirurgie).

Slikproblemen
Zowel klinische als poliklinische patiënten met slikproblemen worden door de logopedist onderzocht en behandeld.
Afspraken voor een uitgebreid poliklinisch onderzoek door het slikteam kunnen alleen worden gemaakt na ontvangst van een schriftelijke verwijzing van de huisarts of specialist.

Stotteren
Klik hier voor de uitgebreide website van het stotterteam.