... / ... / ... / Het kinderluchtwegteam / Even voorstellen

Even voorstellen

Het kinderluchtweg team Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Wij zijn het kinderluchtweg centrum Sophia kinderziekenhuis, een team van dokters en verpleegkundigen gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders met complexe luchtweg problemen. Wij zijn een zogenaamd multidisciplinair team, wat betekent dat verschillende specialismen betrokken zijn bij de behandeling van een en dezelfde patiënt. Het team bestaat uit KNO artsen, kinderartsen, kinderlongartsen, thoraxchirurgen, logopedisten en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Complexe afwijkingen
Het Sophia kinderziekenhuis heeft een lange geschiedenis als het gaat om de behandeling van complexe luchtweg afwijkingen. Reeds vele jaren zijn wij een nationaal en internationaal verwijscentrum voor kinderen met complexe luchtweg aandoeningen.
Alle mogelijke luchtweg aandoeningen kunnen binnen het kinderluchtweg centrum Sophia kinderziekenhuis behandeld worden. Omdat we al zo lang ervaring hebben met deze aandoeningen kunnen we de juiste diagnose stellen en de juiste behandeling uitvoeren. Ook zijn de diverse leden van het luchtweg team actief op wetenschappelijk onderzoek en veel gehoorde sprekers op (inter)nationale congressen.

Kinderthoraxcentrum
Het kinderluchtwegcentrum Sophia kinderziekenhuis is onderdeel van het zogenaamde kinderthoraxcentrum; hèt centrum op het gebied van complexe afwijkingen aan hart, longen en luchtwegen.

Missie
De missie van het kinderluchtweg team Sophia kinderziekenhuis is de beste behandeling voor kinderen met complexe luchtweg afwijkingen. Hierbij hebben we de stellige overtuiging dat een kind met dit soort luchtweg afwijking het beste behandeld kan worden door een multidisciplinair team met veel ervaring. Onderdeel hiervan is gestandaardiseerd vervolg onderzoek waarbij door meerdere disciplines naar uw kind gekeken wordt. Door het doen van wetenschappelijk onderzoek proberen we te leren van het verleden om onze resultaten in de toekomst te verbeteren.

Kinderluchtweg team Sophia kinderziekenhuis: de polikliniek
Op de polikliniek worden patiënten en hun ouders door verschillende disciplines gezien; de KNO arts, de kinderarts, de kinderlongarts, kindercardioloog, of logopedist. Er worden verschillende metingen gedaan zoal lengte en gewicht, maar ook functie onderzoeken zoals inspanningstests of longfunctie. Ook worden kinderen die ooit door het team geopereerd zijn op zogenaamde gestandaardiseerde manier opgevolgd. Na het spreekuur volgt een multidisciplinair overleg (MDO) waar de verschillende patiënten met het hele team worden besproken.

Kinderluchtweg team Sophia kinderziekenhuis: de kliniek
Binnen de kliniek van het Kinderthorax centrum worden kinderen en hun ouders opgenomen voor uitgebreide onderzoeken of rondom een operatie. Bij grote operaties zullen kinderen in eerste plaats op de intensive care verzorgd worden; bij minder grote ingrepen aan de luchtweg of kijkoperaties zullen patiënten en hun ouders verblijven op de verpleegafdeling van het kinderthoraxcentrum binnen het Sophia kinderziekenhuis.

Dit zijn de leden van ons kinderluchtweg team:
KNO artsen
Drs. B Pullens
Dr. M.P. van der Schroeff
Drs. L.L. Veder
Drs. H.W. de Gier
Dr. L.J. Hoeve

Kinderartsen (kinderintensivisten)

Dr. K. Joosten
Drs. L. Corel

Kinderlongartsen
M.P. Pijnenburg
Liesbeth Duijts
Prof De Jongste

Thoraxchirurgen

Prof A Bogers
Dr P van der Woesteijne

Logopedistes

Verpleegkundig specialisten