... / ... / KNO voor kinderen / Een afspraak maken op de KNO poli in het SKZ

Een afspraak maken op de KNO poli in het SKZ

Contact gegevens Afsprakenbureau Sophia Kinderziekenhuis
Voor het maken van controle-afspraken of voor het wijzigen of annuleren van afspraken bij de
KNO arts:
08.00u – 17.00 u:              010-7036073 (keuze 1)

kind telefoon
Contact gegevens KNO/Gehoor en Spraak Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Adres:                              
Erasmus-MC Sophia 
t.a.v. SP-1455 
Wijtemaweg 80 
3015 CN Rotterdam


Email gehoorenspraak@erasmusmc.nl

Voor het maken, wijzigingen en annuleren van afspraken bij het Gehoor en Spraak Centrum
Klik hier voor meer info.
U kunt ook contact opnemen met onze polikliniek, telefoonnummer (010) 703 60 73. Als u minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt, brengen wij de kosten in rekening.


Een eerste afspraak maken:
Wanneer uw kind door uw huisarts of behandelaar is doorverwezen naar de KNO/GSC afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis is het noodzakelijk dat u een verwijskaart heeft. Voordat wij voor uw kind een afspraak kunnen maken is het belangrijk dat wij deze verwijskaart in ons bezit krijgen zodat wij kunnen beoordelen welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Hoe krijgen wij de verwijskaart in ons bezit?
De verwijskaart kan door de huisarts gefaxt worden of door u zelf aan ons gemaild of naar ons toegezonden worden.

Voorkeuren:
U mag uw voorkeuren voor een afspraak aangeven. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar de KNO-artsen hebben wisselend van elkaar polikliniekspreekuur en wij maken voor uw kind een afspraak bij de arts die het best gespecialiseerd is in de hulpvraag, waardoor wij niet altijd uw wensen kunnen honoreren.

Afspraakbevestiging:
Als er een afspraak voor uw kind gemaakt is, ontvangt u een bevestiging per mail, indien uw mailadres bij ons bekend is, of een afspraakbevestiging per post.


Een controle KNO-afspraak maken, wijzigen of annuleren:
U kunt het afsprakenbureau bellen. Houdt u dan graag de volgende gegevens bij de hand:                   
-naam van uw kind                   
-geboortedatum van uw kind                   
-specialisme en specialist waar uw kind een afspraak heeft                   
-uw adresgegevens, indien deze gegevens gewijzigd zijn                   
-huisartsgegevens, indien deze gewijzigd zijn

Een controle afspraak voor het Gehoor en Spraak Centrum (Audiologisch Centrum) maken, wijzigen of annuleren
U kunt telefonisch contact opnemen met het secretariaat.Tevens bestaat de mogelijkheid een mail te sturen naar gehoorenspraak@erasmusmc.nl

jongetje stetoscoop Telefonische afspraken
Het komt voor dat uw kind na het polikliniekbezoek niet terug hoeft te komen voor het krijgen van de uitslag of om aan de arts te vertellen hoe het nu gaat. De arts maakt dan een telefonische afspraak. Artsen hebben hiervoor een apart spreekuur of maken er tijd voor vrij tijdens hun gewone spreekuur. De tijd die voor een telefonische afspraak wordt gereserveerd, is een richttijd. Als een spreekuur uitloopt, kan het gebeuren dat de arts u pas later op de dag belt. Houdt u hiermee rekening. Zorgt u ervoor dat het telefoonnummer dat bij ons in het systeem bekend is juist is. Indien u dit wilt wijzigen kunt u bellen met het afsprakenbureau : 010-7036073 (keuze 1)