... / ... / KNO voor kinderen / Over kinder KNO

Over kinder KNO

Een afdeling met vele functies
De afdeling kinder-KNO-heelkunde is gevestigd in het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ), en heeft als taak medische zorg te bieden aan kinderen met klachten op Keel-, neus- en/of oor-gebied. Verder geven we onderwijs aan studenten, leiden we KNO-artsen op en verrichten we wetenschappelijk onderzoek.

Landelijke centrumfunctie
De afdeling heeft een landelijke centrumfunctie op het gebied van aandoeningen van de bovenste luchtweg, endoscopie van de luchtwegen, en behandeling van bijvoorbeeld vernauwing van het strottenhoofd (larynxstenose) en obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij kinderen. Per jaar worden ongeveer 300 luchtweg-endoscopiëen (kijkoperaties) verricht.

Aan de afdeling is het Gehoor- en spraakcentrum verbonden, eveneens gevestigd in het SKZ, dat deskundigheid, onderzoek en behandeling van stoornissen op het gebied van taal, stem en spraak bundelt.

Kinderen met alle mogelijke KNO-aandoeningen zijn welkom
Omdat de kinder-KNO deel uitmaakt van het Erasmus MC, een academisch ziekenhuis, krijgen kinderen met bijzondere aandoeningen, en kinderen bij wie bijzonder onderzoek of een bijzondere behandeling nodig is, alle ruimte. Verwijzingen vinden plaats door de huisarts, door specialisten in het SKZ, of uit andere ziekenhuizen uit de regio Zuid-West Nederland en soms nog verder.
Alle onderzoek en behandeling gebeurt in het kinderziekenhuis, dat zijn best doet het kind een zo vriendelijk mogelijke omgeving te bieden.

Verschillende spreekuren
Veel spreekuren zijn multidisciplinair, gericht op een bepaalde aandoening. Hierbij wordt een kind gezien door een aantal op dat gebied deskundige personen.
Hieronder staan de verschillende spreekuren opgesomd::
- Schisis-spreekuur voor kinderen met een gespleten gehemelte
- Molenspreekuur voor kinderen met een achterstand op het gebied van spraak of taal
- Foniatrie-spreekuren voor stemstoornissen
- Spreekuur voor kinderen met een tracheostoma
- Baby-gehoorspreekuur voor pasgeboren kinderen die de gehoorscreening niet passeren.
- Otogenetica-spreekuur (genetisch onderzoek) voor kinderen met aangeboren afwijkingen op KNO-gebied (meestal slechthorendheid).
- Spreekuur voor cochleaire implantatie.

Afspraken voor de polikliniek KNO kunnen worden gemaakt bij de algemene afsprakenbalie in het Sophia Kinderziekenhuis. Voor meer contactinformatie, klik hier.

Terug naar de algemene pagina van de kinder-KNO. ambulance2