... / ... / Verwijzer / Wegwijzer Klinische Genetica

Wegwijzer Klinische Genetica

Wanneer belt u?  Directe telefoonnummers

Spoed

Overleg over een laboratoriumaanvraag

Overleg over een laboratoriumuitslag

Patiënt verwijzen naar de polikliniek Erfelijkheidsvoorlichting

Laboratorium Diagnostiek
010 - 70 43 197

Polikliniek Erfelijkheidsvoorlichting
010 - 70 36 915

Prenatale Counseling
010 - 70 43 214
Wanneer stuurt u een bericht per email? E-mailadres laboratoria Klinische Genetica

Alleen als iets geen spoed betreft

Overleg over een laboratoriumaanvraag

Overleg over een laboratoriumuitslag

loket.klinischegenetica@erasmusmc.nl   
Laboratoriumaanvragen   Bezoek de website 
De aanvraagformulieren worden regelmatig herzien. U kunt de meest recente formulieren downloaden van onze website:
www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/verwijzer/
aanvraag/aanvraagformulieren/
 
www.erasmusmc.nl/klinische_genetica
Patient verwijzen voor erfelijkheidsvoorlichting Fax  

Voor voorlichting en onderzoek kunt u uw patiënt en diens familie verwijzen naar de polikliniek Erfelijkheidsvoorlichting.

Na verwijzing kan uw patiënt een afspraak maken via telefoonnummer
010 - 70 36 915

Wilt u intercollegiaal overleg?
Overleg met de dienstdoend arts tussen
9:00-17:00 via telefoonnummer
010 - 70 31 055 (spoedlijn)
of ervo@erasmusmc.nl

Laboratorium Diagnostiek
010 - 70 43 200

Polikliniek Erfelijkheidsvoorlichting
010 - 70 43 072 
Postadressen Bezoekadres 
Erasmus MC
Afdeling Klinische Genetica
Kamer Ee 2475
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam 
Erasmus MC
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
Locatie Sophia
Kamer Sb-1607a
Consult aanvragen Bezoekadres polikliniek Erfelijkheidsvoorlichting 
Mail naar:
ervo@erasmusmc.nl
Erasmus MC
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
Locatie Sophia
Kamer Sb-1607a