... / ... / ... / Aanvraagformulieren / Afgifte van materiaal

Afgifte van materiaal

Kamer loket Ee 2475 materiaalafgifte dient voor de afgifte van het monstermateriaal voor de gehele afdeling Klinische Genetica.

Materiaal en volledig ingevulde aanvraagformulieren (zie voor instructies de aanvraagformulieren zelf), bestemd voor de afdeling Klinische Genetica, kunnen worden verzonden naar of worden afgegeven op onderstaande locatie:

Erasmus MC
Afdeling Klinische Genetica
Kamer/Loket Ee2475
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Onze meest recente aanvraagformulieren kunt u hier vinden. Gebruik deze aanvraagformulieren. Tevens verzoeken wij u om het materiaal altijd samen met het aanvraagformulier te verzenden/ langs te brengen in één verpakking. Het pakket dient duidelijk te zijn voorzien van ons adres zoals hierboven aangegeven.