... / ... / ... / Team Counseling / Anja Wagner

Anja Wagner

AfbeeldingAnja Wagner (1968) is sinds 2004 werkzaam als staflid van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met als aandachtgebied de oncogenetica (erfelijkheid van kanker).

Zij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en al tijdens haar opleiding tot Klinisch Geneticus, lag haar interesse bij de oncogenetica. Tijdens haar opleiding promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het Lynch syndroom, de meest voorkomende erfelijke vorm van darmkanker. Deze lijn van onderzoek heeft zij in goede samenwerking met de afdelingen Maag-, Darm-,Leverziekten (MDL), Pathologie en Epidemiologie voortgezet.
Door het organiseren van multidisciplinaire spreekuren en intensief overleg, probeert zij optimale zorg voor mensen met (mogelijk) erfelijke darm-, maag-, of alvleesklierkanker te bieden. Ook is haar doel wetenschappelijke kennis en nieuwe ontwikkelingen naar de patiëntenzorg te vertalen en ten goede te doen komen aan de kankerpatiënt en zijn of haar familie.

Een andere focus is de kinderoncogenetische zorg. De laatste jaren is meer kennis verworven ten aanzien van genetische factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kanker op de kinderleeftijd. Via een poliklinisch spreekuur op de afdeling kinderoncologie, probeert zij deze kennis ten bate van kinderen met kanker en hun familie te laten komen.

Zowel wat betreft de Erfelijke MDL als wat betreft de kinderoncogenetica heeft zij bijgedragen aan het oprichten van landelijke overlegstructuren, met name de Landelijk IKNL/STOET-werkgroep Lynch syndroom en de SKION Taakgroep Kinderoncogenetica.

Publicaties:
Voor alle publicaties klik hier