... / ... / ... / Team Counseling / Dr. Sam Riedijk, medisch psycholoog

Dr. Sam Riedijk, medisch psycholoog

120px x 180px_Samantha Riedijk_c

Patiëntenzorg: ik begeleid adviesvragers bij hun keuzes ten aanzien van (prenatale) genetische diagnostiek en de verwerking van de eventuele uitslag. Mijn aandachtsgebieden zijn de erfelijke hersenziekten en de prenatale geneeskunde, in het bijzonder zwangeren die geconfronteerd zijn met afwijkingen tijdens de 20-weken echo.

Onderwijs: Ik coördineer de minor ‘Genetica in de Maatschappij’ en verzorg onderwijs aan arts-assistenten in opleiding en aan Geneeskunde studenten.

Onderzoek: Wanneer zwangeren kiezen voor een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest, kunnen we tegenwoordig veel meer aandoeningen ontdekken dan alleen Down syndroom. Sinds 2012 gebruiken we in Rotterdam standaard een nieuwe techniek die veel meer afwijkingen in beeld brengt dan voorheen gebruikelijk was. In de nabije toekomst zullen we met nog verfijndere technieken zelfs het genetisch paspoort van de ongeboren baby in kaart kunnen brengen. We kunnen voor de geboorte bepalen wat het risico is van het kind om leerproblemen te krijgen, darmkanker te krijgen, en of het een grotere kans loopt op Alzheimer, om een paar voorbeelden te geven.
Het is de vraag of aanstaande ouders ook zoveel mogelijk willen weten over de toekomstige gezondheid van hun ongeboren kind. Wat willen aanstaande ouders precies te weten komen? Willen zij hier zelf over beslissen? Kunnen zij hun beslissing overzien? Zorgt het verbreden van prenatale diagnostiek ervoor dat er meer gezonde kinderen geboren worden? Onze onderzoeksgroep richt zich op deze vraagstukken. Met dit onderzoek hopen we aanstaande ouders de juiste keuzes te kunnen bieden met de juiste begeleiding in het nieuwe tijdperk van prenatale diagnostiek.

meer informatie (Engels)