... / ... / ... / Team Counseling / Mw. J.E. Prins - Cornelisse

Mw. J.E. Prins - Cornelisse

Mw J.E. Prins - Cornelisse

  Judith Prins-Cornelisse

Judith Prins,  verpleegkundig specialist, is sinds 2004 werkzaam op de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met als aandachtsgebied oncogenetica (erfelijkheid van kanker).
verpleegkundig specialisten verrichten erfelijkheidsonderzoek en geven erfelijkheidsvoorlichting en -advies binnen geprotocolleerde zorg. Zij werken grotendeels zelfstandig en worden gesuperviseerd door een klinisch geneticus.
Naast het verrichten van patiëntenzorg houdt Judith zich ook bezig met de patiënteninformatie op onze website en de opleidingen voor genetisch consulenten en verpleegkundig specialisten.

Judith heeft in 1990 haar inservice opleiding verpleegkunde A afgerond en heeft hierna op verschillende afdelingen gewerkt. Sinds 1994 werkte zij als oncologieverpleegkundige in het het Sint Franciscus Gasthuis en Zuiderziekenhuis te Rotterdam.

In 2005 heeft Judith haar Masteropeleiding Advanced Nursing Practice afgerond. Zij is BIG geregistreerd verpleegkundig specialist.

Judith is een actief lid van de beroepsvereniging van de genetisch consulenten waarvoor zij ook de website beheert. Daarnaast geeft ze les over erfelijkheid en kanker binnen  diverse opleidingen en cursussen.
Ook binnen de werkgroep van de verpleegkundig specialisten probeert zij haar steentje bij te dragen door bijvoorbeeld het mede organiseren van symposia.