... / ... / ... / Team Counseling / Mw. C.A. (Conny) van der Meer

Mw. C.A. (Conny) van der Meer

Conny van der Meer

Conny van der Meer (1961) werkt sinds 2016 als verpleegkundig specialist op de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC te Rotterdam. Voorheen (vanaf 1996) was zij op dezelfde afdeling werkzaam als genetisch consulent. Conny startte in 2014 met de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) aan de Hogeschool te  Rotterdam en studeerde in 2016 af met haar masterthese onderzoek 'Niet aangemeld voor erfelijkheidsonderzoek: barrières of weloverwogen keuze?’. Zij ontving hiervoor de prijs van ‘Beste masterthese MANP 2016’.
Door haar achtergrond als oncologieverpleegkundige heeft zij veel affiniteit met de zorg voor families waarin (mogelijk) een erfelijke vorm van kanker een rol speelt. Daarnaast gaat haar aandacht uit naar families waarin een erfelijke aanleg voor een neurologische aandoening is aangetoond.
Als verpleegkundig specialist verricht Conny grotendeels zelfstandig erfelijkheidsonderzoek en geeft erfelijkheidsvoorlichting en -advies binnen geprotocolleerde zorg. Zij vertegenwoordigt de groep genetisch consulenten / verpleegkundig specialisten binnen de medische staf van de afdeling.

Op diverse terreinen probeert Conny haar kennis te delen en de kwaliteit van zorg te optimaliseren op zowel lokaal, landelijk als Europees niveau.
Lokaal en landelijk geeft zij onderwijs en presentaties aan verpleegkundigen, doktersassistenten, specifieke groepen zorgverleners, patiënten en familieleden.
Onder eindredactie van C.A. van der Meer en A. Klaren werd in 2004 het boek ‘Oncologie, leidraad voor verpleegkundigen en andere hulpverleners’ uitgegeven.
Zij heeft als deskundig adviseur jarenlang een bijdrage geleverd aan de ’Werkgroep/programmacommissie Erfelijkheid’ van de ‘Borstkanker Vereniging Nederland’. Daarnaast was zij vele jaren lid van het dagelijks bestuur (secretaris en voorzitter) van de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).
Binnen de ‘European Network of Genetic Nurses and Counsellors’ (ENGNC) heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van een Europees functieprofiel voor de genetisch consulent (Genetic Counsellor).