... / ... / ... / Team Counseling / Marieke van Dooren

Marieke van Dooren

120px x 180px_Marieke van Dooren

Marieke van Dooren (1972) is sinds 2008 werkzaam als staflid van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC Rotterdam met als voornaamste aandachtsgebieden de oncogenetica en de otogenetica. Zij doet oncogenetica-spreekuren in het Erasmus MC, in Zeeland en op Goeree Overflakkee en otogenetica-spreekuren (met de KNO, kinderen en volwassenen)  in het Erasmus MC locatie Sophia. Zij is, sinds juli 2011, plaatsvervangend sectiehoofd van de sectie Counseling.
 
Ze studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit en behaalde in oktober 1997 haar artsexamen. Zij werkte als arts op de IC kinderchirurgie, de afdeling kinderchirurgie en op de Chirurgische Intensive Care. Daarna verrichte zij promotieonderzoek bij de afdeling IC kinderchirurgie in het Erasmus MC locatie Sophia, dit resulteerde in een proefschrift met als titel ‘Congenital Diaphragmatic Hernia, the importance of genetic and environmental factors (2004).
Van april 2004 tot november 2008 heeft zij haar opleiding tot klinisch geneticus gevolgd, eveneens aan het Erasmus MC.
 
Ze zit in meerdere multidisciplinaire teams binnen en buiten het Erasmus MC (o.a werkgroep erfelijk paragangliomen en pheochromocytomen, landelijke werkgroep paragangliomen en pheochromocytomen, werkgroep slechthorendheid en de landelijke werkgroep klinische oncogenetica (WKO). Ze schreef mee aan de richtlijn ‘Etiologie van slechthorendheid op de kinderleeftijd’.
Daarnaast is ze lid van de Medische Commissie van Like2Run, die onder andere de Rotterdam Marathon organiseert.