... / ... / ... / Team Counseling / Dr. Alice Brooks

Dr. Alice Brooks

120px x 180px_Alice Brooks

Dr. Alice Brooks (1968) werd opgeleid tot arts in het AMC in Amsterdam. Zij verruilde na haar artsexamen (april 1996) Amsterdam voor Rotterdam en was werkzaam  op de afdeling kinderchirurgie van het Sophia kinderziekenhuis, gestationeerd vanuit de klinische genetica. Hier heeft zij  ervaren hoe het is om zorg te verlenen aan kinderen met aangeboren afwijkingen en hoe groot het belang is van erfelijkheidsadvisering binnen deze zorg.
Zij verdedigde in december 2005 haar proefschrift over de genetica van de Ziekte van Hirschsprung (een aangeboren darmafwijking). In dezelfde periode werd zij opgeleid tot klinisch geneticus in het Erasmus MC, alwaar zij sinds januari 2006 werkzaam is als lid van de medische staf.

Samen met kinderartsen- erfelijke en aangeboren afwijkingen ziet zij kinderen op gespecialiseerde poliklinieken (een van die poliklinieken is bijvoorbeeld de polikliniek Angelman syndroom.  Zij is een van de twee consulenten voor het Sophia kinderziekenhuis. 
Als aandachtsgebieden heeft zij aangeboren afwijkingen van het maag darm kanaal, syndromale aandoeningen en erfelijke oorzaken van verstandelijke beperking. Ze publiceert over deze 3 onderwerpen geregeld artikelen in verschillende wetenschappelijke internationale tijdschriften.
Zij is lid van de GI genetics groep, en in die hoedanigheid als klinisch onderzoeker betrokken bij het opsporen van genen die aangeboren darmafwijkingen kunnen veroorzaken.

Daarnaast hebben onderwijs en opleiden haar passie; ze deelt graag haar ervaring en kennis. Zo is zij lid van de commissie landelijk cursorisch onderwijs voor arts-assistenten Klinische Genetica en is zij betrokken bij onderwijs aan onder andere medisch studenten en medisch specialisten in opleiding. Zij is sinds juni 2017 opleider Klinische Genetica.
Bestuurlijk is zij eveneens actief; zij is lid van het plenair bestuur van de beroepsvereniging VKGN (Vereniging Klinische Genetica Nederland) en is zij als opleider lid van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC)/ het Concilium.