... / ... / ... / Zwangerschap en erfelijkheid / Hier vindt u meer informatie over NIPT

Hier vindt u meer informatie over NIPT

Op 1 april 2017 is de start van Trident 2 als vervolg op Trident 1. Waar bij Trident 1 alleen zwangeren met een positieve combinatietest in aanmerking komen voor  NonInvasievePrenataleTest (NIPT), kunnen vanaf 1 april 2017 alle zwangeren, via de verloskundige een NIPT aanvragen. Afbeelding

Wat is NIPT
Met NIPT wordt in het bloed van de zwangere vrouw onderzocht of er aanwijzingen zijn voor downsyndroom, trisomie 13 of trisomie 18 bij de foetus. Het resultaat van de NIPT is niet 100% betrouwbaar. Wanneer er aanwijzingen zijn voor downsyndroom, trisomie 13 of trisomie 18 wordt geadviseerd dit te bevestigen met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Een trisomie betekent dat er, in plaats van het gebruikelijke paar van twee chromosomen, drie chromosomen aanwezig zijn.

Minister Schippers van Volksgezondheid besloot in september 2016 dat de NIPT beschikbaar moest komen voor iedere Nederlandse zwangere vrouw. Maar alleen als zij er bewust voor kiest. “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging”, zei de minister toen.  “Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet.”

De trekkers van het NIPT-project hebben voor drie jaar geld gekregen van het ministerie om te kijken of de NIPT inderdaad voldoet aan de wens van de zwangere vrouwen. Ook kijken ze of de logistieke organisatie aansluit bij de wensen, en of de Nederlandse aanstaande ouderparen geïnformeerd willen worden over nevenbevindingen. De vrouw betaalt een eigen bijdrage van 175 euro voor de test.

In  Nederland zijn er 3 academische centra die NIPT uitvoeren, een hiervan is het Erasmus MC. Over het land verdeeld zijn diverse priklocaties, waar bloed afgenomen kan worden voor NIPT. Het laboratorium waar geprikt is, zorgt er voor dat het bloed naar het juiste laboratorium wordt verstuurd waar NIPT wordt uitgevoerd. In 10 werkdagen, vanaf ontvangst van het bloed in het laboratorium, ontvangt de aanvragende verloskundige de uitslag van de NIPT. De verloskundige stelt de zwangere op de hoogte van de uitslag van de test.

  • Per week komen er 350 nieuwe bloedsamples binnen in het Erasmus MC
  • Het duurt gemiddeld acht tot negen werkdagen voordat de zwangere vrouw de uitslag krijgt
  • NIPT is betrouwbaarder dan de Combinatietest (nekplooimeting en bloedtest)
  • Met de NIPT wordt 85 procent van de gevallen van Down Syndroom ontdekt, 78 procent van de gevallen van het Patau Syndroom en 87 procent van de gevallen van het Edwards Syndroom
  • Een eerste schatting leert dat ongeveer 40 procent van de zwangeren kiest voor een NIPT
    Tot nu toe blijkt dat 85 procent van de zwangeren ook wil worden geïnformeerd over nevenbevindingen
  • Een ander voordeel is dat er geen gevaren zijn voor het ongeboren kind: de NIPT veroorzaakt geen miskraamrisico.


Meer informatie en nieuws over NIPT kunt u vinden op:

RIVM Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

Erasmus MC 29 maart 2017 NIPT nu voor alle zwangeren

AD 30 maart 2017 'NIP-test betekent niet per se vaker abortus'

AD 3 april 2017 Eerste vrouwen melden zich voor NIP-test ziekenhuis: Ik wil alle risico's uitsluiten

Erasmus MC 4 mei 2017 Eerste golf NIPT's verwerkt

Volkskrant 22 september 2017 Zwangere vrouwen hebben weinig interesse in gesubsidieerde NIPT-test

Monitor nr 3 oktober 2017 pagina 32-33