... / ... / Patiënt / Bloedafname

Bloedafname

In sommige gevallen wordt aan u gevraagd om bloed van u of een familielid naar ons te sturen voor erfelijkheidsonderzoek of DNA opslag. De reden en uitleg hierover wordt of is telefonisch met u besproken. Per post krijgt u van ons een bloedsetje toegestuurd.

Instructie bij bloedafname
Om laboratorium technische redenen verzoeken wij u om het bloed bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag af te laten nemen.

 
Wilt u de persoonsgegevens op het aanvraagformulier nog even controleren? De persoonsgegevens horen volledig ingevuld te zijn, ook verzekeringsgegevens, polisnummers en naam en adres van uw huisarts, ect.


Naam en geboortedatum dienen op ieder bloedbuisje te worden geplakt. Bij ontvangst van bloedbuizen zonder naam en geboortedatum zal het bloed in het laboratorium worden vernietigd.

De bloedbuizen dienen tegelijkertijd met het aanvraagformulier ingestuurd te worden. Gebruik hiervoor de bijgeleverde antwoordenveloppe.

Toestemming
Alvorens uw bloed gebruikt mag worden, dient u daarvoor schriftelijk toestemming te hebben gegeven. U geeft toestemming door het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het toestemmingsformulier vindt u in het uw toegestuurde bloedsetje. U kunt het formulier naar onze afdeling terugsturen in de bijgevoegde retourenveloppe.
Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot het geven van toestemming.

Voor nadere informatie over het bewaren en gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal
klik hier

Folder “restweefsel” ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek klik hier