... / ... / Kinderchirurgie team / Verpleegkundig consulenten Wond, Incontinenti...

Verpleegkundig consulenten Wond, Incontinentie en Stomazorg

Als verpleegkundig consulenten W.I.S. zijn wij gespecialiseerd op het gebied van wond-, incontinentie- en stomazorg .

We zijn bereikbaar voor zowel klinische als poliklinische consulten. Als schakel tussen thuissituatie en ziekenhuis proberen we een laagdrempelige vraagbaak te zijn voor ouders, artsen en verpleegkundigen.

We zijn inzetbaar voor:
• Instructies aan ouders en verpleegkundigen  m.b.t. de verzorging van urinestoma’s, darmstoma’s en maagstoma’s. Bij problemen met de verzorging proberen wij, zowel klinisch als poliklinisch, oplossingen te vinden.
• Advies en begeleiding van defecatieproblemen bij kinderen met een aangeboren darmafwijking. 
• Advies over wondbehandeling en producten bij problematische wonden.
• Verpleegkundig coördinator van het MMC Team, het multidisciplinair spreekuur voor kinderen met meningo-myelo-cèle. Adviseren van ouders en hun kind vanaf de geboorte tot aan 18-jarige leeftijd ten aanzien van problemen met urineren en defecatie.

Voor al deze zorggebieden dragen wij zorg voor instructies en protocollen, we streven ernaar de kennis hierover in het Erasmus MC-Sophia zo actueel mogelijk te houden en te verspreiden.

Er zijn 2 verpleegkundig consulenten W.I.S.: Heleen Schillings en Helma Dautzenberg.
Zij proberen zoveel mogelijk op alle doordeweekse dagen tijdens kantooruren aanwezig te zijn.
Voor een afspraak kunt u ons bereiken via de mail of telefonisch. In verband met onze werkzaamheden zijn we niet altijd in staat om de telefoon te beantwoorden. Bij acute problemen benader dan de specialist van uw kind.

Heleen Schillings
Helma Dautzenberg
Kamer SP-1534 (polikliniek, de C-gang)
Telefoon: 010-7036117

Mail: wiskids@erasmusmc.nl

Klik hier voor informatie over:

Anorectale malformatie

Ziekte van Hirschsprung

Enterocolitis bij de ziekte van Hirschsprung

Zindelijk worden met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung

Het toedienen van een klysma

Darmspoelen met spoelsysteem

Rectaal spoelen met fluimicil

Adviezen en tips over rode billen (luieruitslag)

Verzorgen van een maag ballon button (Mic-key of Kangaroo)

Verzorgen van een Jejunostomie volgens Witzel

Verzorgen van een jejunostomie volgens Roux-en-Y