... / Kinderchirurgie / Over de afdeling

Over de afdeling

De afdeling Kinderchirurgie in vogelvlucht.

Kinderchirurgie - of kinderheelkunde - is het medisch specialisme waarbij een chirurg kinderen met aangeboren afwijkingen, kwaadaardige tumoren of complexe chirurgische aandoeningen behandelt, met name door het uitvoeren van operaties.
Binnen het Sophia kinderziekenhuis werken de snijdende of daarmee samenhangende specialismen samen binnen de Kinder- Chirurgische Groep. Deze krachtenbundeling zorgt voor optimale inhoudelijk samenwerking en maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. De specialismen die tot de Kinderchirurgische Groep behoren zijn: Kinder-anesthesie, Dermatologie, Kaakchirurgie, Kinderchirurgie, KNO, Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische chirurgie, Thorax, Urologie.


Patiëntenzorg
De belangrijkste zorgfunctie van de afdeling Kinderchirurgie betreft tertiaire zorg, dit is zorg die alleen in een academisch kinderchirurgisch centrum kan worden uitgevoerd, met verschillende multidisciplinaire teams.                                                                                     
Hieronder vallen de behandeling van:                                                                                            
1) kinderen met een anatomische aangeboren aandoening
2) kinderen met een solide tumor (oncologie)
3) kinderen met een hoofdhersenletsel of meervoudig ongevalletsel
4) kinderen voor een niertransplantatie
5) kinderen die peri-operatieve Intensive Care behoeven

Colorectaal team:
Team met 3 kinderchirurgen, 2 verpleegkundig specialisten en 2 WIS-consulenten. Daarnaast is er een kinderbekkenbodem fysiotherapeut en kinderpsycholoog beschikbaar. Dit team begeleidt samen met 2 kinderartsen ook kinderen met aangeboren colorectale aandoeningen binnen het CHIL (chirurgische lange termijn follow-up) programma. Er is een intensieve samenwerking met de kinderurologie.

Pediatric Chest Center:
Team met 3 kinderchirurgen en 2 verpleegkundig specialisten. Daarnaast is er een logopediste beschikbaar voor slikstoornissen. Er is een structurele samenwerking met de kinderlongartsen en thoraxchirurgen, met een maandelijkse congenitale longbespreking. Dit team verzorgt met 2 kinderartsen ook de CHIL voor kinderen geboren met een congenitale hernia diafragmatica, oesofagusatresie of aangeboren longafwijkingen (CCAML).

Darmfalen team:
Team met 2 kinderchirurgen en 3 kinder-MDL-artsen, 2 diëtisten en 2 verpleegkundig specialisten. Wekelijkse multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met darmfalen , met o.a. thuis totale parenterale voeding (TPN).

DSD polikliniek:
Multidisciplinair spreekuur met de afdelingen kinderchirurgie, kinderurologie, kinderendocrinologie, en kindergynaecologie voor kinderen met stoornissen in de ontwikkeling van de geslachtsorganen.

Wevar polikliniek:
Multidisciplinair spreekuur voor aangeboren vasculaire en lymfatische malformaties. Het team bestaat uit  kinderchirurgen, kinderdermatologen en kinderartsen.

Oncologie
De afdeling kinderchirurgie is betrokken bij kinderen met kwaadaardige gezwellen binnen het behandelteam van kinderoncologie.

Aangezien de meeste aangeboren anatomische aandoeningen ook deels genetisch bepaald worden is er een intensieve samenwerking met de afdeling klinische genetica (hoofd Professor Hofstra). Er zijn specifiek 2 klinisch genetica als consultant voor aangeboren anatomische afwijkingen te weten Yolande van Bever en Alice Brooks.                                                                 
Verder houden wij ons bezig met intensieve peri-operatieve zorg ECMO, neuromonitoring en pijnbestrijding. De Intensive Care Kinderen (ICK) is een onderdeel van de afdeling Kinderchirurgie. De chirurgie bij kinderen (ingrepen die ook in algemene ziekenhuizen worden uitgevoerd) wordt m.n. verricht ten behoeve van de opleiding van artsen en medisch specialisten binnen de afdeling. Tot slot behoort de lange termijn-follow-up en kosten-effectiviteitsanalyse van bijzondere kinderchirurgie ook tot onze taken.

Ons team bestaat uit kinderchirurgen, algemeen chirurgen in vervolgopleiding tot kinderchirurg en artsen werkzaam opleiding tot chirurg of kinderarts. De verpleegafdeling (1 Zuid) met 22 bedden delen wij met de kinderurologen en kinderorthopedisch chirurgen van de Kinder Chirurgische Groep.
De afdeling Kinderchirurgie beschikt over een grote Intensive Care unit (IC Kinderen) met 28 bedden. De dagelijkse zorg op deze afdeling wordt geregeld door onze verpleegkundig specialisten. Daarnaast is er een afdeling Neonatologie voor de pasgeborenen, waar de patiënten met een aangeboren anatomische afwijking primair worden opgevangen en behandeld door onze eigen intensivisten. Op de verpleegafdeling zijn naast kinderverpleegkundigen o.a. gespecialiseerde fysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers bij de zorg van uw zoon of dochter betrokken.


Onderzoek
Samen met de Intensive Care Kinderen en de afdeling Anesthesiologie wordt door de afdeling Kinderchirurgie in de volle breedte onderzoek gedaan naar de (patho-)fysiologie van het zieke kind. Het belangrijkste speerpunt is onderzoek naar de oorzaak, behandeling en lange termijnresultaten van kinderen geopereerd aan een aangeboren anatomische afwijking. Dit onderzoek valt binnen het Erasmus-brede speerpunt Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen. In het Erasmus MC is sinds 2013, één van de speerpunten Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (EAA). De afdeling Kinderchirurgie is hierin een van de voortrekkers met een meer dan 30 jaar lange historie t.a.v. Aangeboren Anatomische Afwijkingen (AAA). T.a.v. AAA is het de afdeling kinderchirurgie tot op heden gelukt om per jaar minimaal 500.000 Euro aan onderzoek fondsen te verwerven (2013: 750.000). Het betreft translationeel onderzoek op het eigen laboratorium van de afdeling Kinderchirurgie (gestationeerd op de afdeling celbiologie) en het laboratorium van de klinische genetica over oorzaken en pathologische ontwikkeling van aangeboren aandoeningen en dierexperimenteel onderzoek ter verbetering van Minimal access surgery (MAS). Daarnaast wordt er klinisch onderzoek verricht t.a.v. minimale access chirurgie, open evaluatie en chirurgische lange termijn follow-up. De basis hiervoor is in 1998 gelegd door als een van de eerste in de wereld te starten met een structurele follow-up voor alle aangeboren anatomische afwijkingen van 0-18 jaar. Voor de kinderen met een aangeboren afwijking is er een structureel transitie traject naar de volwassen zorg opgezet.

Onderwijs
Onze afdeling is op verschillende manieren betrokken bij de opleiding van artsen en verpleegkundigen: van de opleiding geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de medische vervolgopleidingen en nascholingactiviteiten.


Prof. Dr. R.M.H. Wijnen
Hoofd afdeling Kinderchirurgie